فقط آهن فروشان میتوانند دیدگاه ثبت کنند

تالار گفتگو آهن فروشان

1398-01-31
توسط .. نرخ آهن

بازار ثابت


1398-08-29
توسط .. آهن آلات نوري

قیمت ها


1398-03-13
توسط .. آهن فروشان کرج

ثبات بازار


1398-02-03
توسط .. آهن آلات نوري

بالا رفتن قیمت ها


قوطی و پروفیل

مشاهده دیدگاه ها
1398-03-19
توسط .. نرخ آهن

بازار رو به پایین


1398-02-18
توسط .. آهن آلات نوري

افزایش قیمت قوطی


1398-02-03
توسط .. آهن آلات نوري

ثبات قیمت


1398-02-03
توسط .. آهن آلات نوري

افزایش قیمت