• تیرآهن سایز14 ذوب آهن 2550000تومان
 • میلگرد سایز16 کوثر اهواز 11950تومان
 • میلگرد سایز آناهیتا 12180تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2.5 جهان پروفیل پارس 20500تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 جهان پروفیل پارس 0تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 گل نرده 21500تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 کیان پرشیا 21500تومان
 • قوطی و پروفیل سایز 21500تومان
 • ورق سایز5 مبارکه 16230تومان
 • ورق سایز6 مبارکه 16180تومان
 • ورق سایز12 اکسین 18200تومان
 • ورق سایز12 اکسین 15100تومان
 • ورق سایز12 اکسین 20500تومان
 • نبشی سایز54 سپهر ایرانیان 137000تومان
 • نبشی سایز55 آریان 137000تومان
 • نبشی سایز810 سپاهان 135000تومان
 • نبشی سایز44 فولاد تهران 135000تومان
 • نبشی سایز55 سپاهان 137000تومان
 • لوله سایز½ چین 29000تومان
 • فولاد آلیاژی سایز20 ایتالیا 300000تومان
 • فولاد آلیاژی سایز10 چین 80000تومان
 • فولاد آلیاژی سایز25 اصفهان 25000تومان
 • فولاد آلیاژی سایز90 اسفراین 60000تومان
 • فولاد آلیاژی سایز80 چین 25000تومان

دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات ایراناخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

ورق کریمی ذوب آهن 600
اهن الات نا...: اشتهارد 600000
اهن الات نا...: ترک 590000
آهن آلات بر...: ترک 1250000
اهن الات حا...: ذوب آهن 4650
اهن الات نا...: ترک 740000
آهن آلات نوري ذوب آهن 2500000
ماهان: فایکو 23600000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 1550000
نرخ آهن ذوب آهن 2550000
آهن آلات نوري کرمانشاه 1500000
آهن آلات نوري ذوب آهن 2500000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 2450000
آهن آلات جاوید ذوب آهن 2480000
آهن آلات جاوید ذوب آهن 1520000
آهن آلات نوري ذوب آهن 28500000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 3100000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 3100000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 2710000
آهن آلات بر...: فایکو 3000000
آهن آلات نوري ذوب آهن 14850000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 2920000
اهن الات حا...: ذوب آهن 1750
نگین فولاد السا ذوب آهن 1665000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 3200000
نگین فولاد السا ذوب آهن 1915000
اهن الات نا...: ذوب آهن 1720000
قیمت آهن
آهن آلات نوري ظفر بناب 1140
آهن آلات نوري سیادن ابهر 10950
اهن الات حا...: ذوب آهن 10200
آهن آلات نوري ظفر بناب 11200
آهن آلات نوري نیشابور 10800
آهن آلات نوري قزوین 10550
نرخ آهن کوثر اهواز 11950
آهن آلات نوري فایکو 11000
ماهان: ذوب آهن 102500
آهن آلات نوري ملایر 11000
ماهان: ملایر 102000
ماهان: ذوب آهن 102000
آهن آلات جاوید فولاد کاوه تیکمه داش 9400
آهن آلات جاوید ذوب آهن 9400
آهن آلات جاوید امیر کبیر خزر 9400
دفتر متین پرشین 7200
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
بازرگانی مشاور نیشابور 4830
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
بازرگانی مشاور روهینا دزفول 4900
بازرگانی مشاور آریان فولاد 4800
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
نگین فولاد السا امیر کبیر خزر 4145
آهن آلات نوري میانه 4100
اهن کاوه ذوب آهن 0
امیر حسین خلج امیر کبیر خزر 4080
میلگرد متین بافق یزد 4200
قیمت آهن
پروفیل براتلو 21500
پروفیل براتلو 21500
فروشگاه آهن...: 20500
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
تبریزی پور جهان پروفیل پارس 27000
آهن آلات شراهی نیکان پروفیل 250000
آهن آلات شراهی کیان پرشیا 250000
آهن آلات شراهی مشهد 250000
آهن آلات شراهی جهان پروفیل پارس 197000
فروشگاه آهن 555 کیان پرشیا 170000
برات لو جهان پروفیل پارس 0
پروفیل براتلو گل نرده 21500
پروفیل براتلو کیان پرشیا 21500
اهن الات حا...: گروه صنعتی آمل 7400
اهن الات حا...: کیان پرشیا 7100
اهن الات حا...: پایا اصفهان 6950
اهن الات حا...: کچو 6100
اهن الات حا...: یاران 6100
فولاد تجارت صفا تهران شرق 63000
شرکت پروفیل...: جهان پروفیل پارس 3200
قیمت آهن
آهن البرز مبارکه 12700
آهن آلات حی...: چین 19400
آهن آلات حی...: چین 19400
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز چین 13700
آهن آلات حی...: چین 18000
آهن آلات حی...: چین 16700
آهن آلات حی...: هفت الماس 9920
آهن آلات حی...: هفت الماس 44540
آهن آلات حی...: فولاد مبارکه 9120
آهن آلات حی...: هفت الماس 9080
آهن آلات حی...: هفت الماس 9120
پیشرو صنعت هفت الماس 94000
پیشرو صنعت سمنان 93000
آهن آلات نوري هفت الماس 6750
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز مبارکه 13500
آهن البرز چین 13500
برشکاری نقوی هفت الماس 28000
فروشگاه آهن...: هفت الماس 27500
پیشرو صنعت کاشان 101000
آهن آلات نوري هفت الماس 7800
آهن آلات نوري سمنان 8000
روزبهی سمنان 88000
فروشگاه آهن 555 هفت الماس 21500
اهن الات نا...: قزاق 7300
فروشگاه آهن...: فولاد غرب 7750
قیمت آهن
اهن الات حا...: شکفته مشهد 4400
اهن الات حا...: فولاد تهران 4350
برادران فولاد تهران 45500
آهن آلات شراهی فولاد تهران 135000
آهن آلات شراهی ذوب آهن اصفهان 138000
آهن آلات شراهی آریان 13400
آهن آلات شراهی سپهر ایرانیان 137000
آهن آلات شراهی آریان 137000
آهن آلات شراهی سپاهان 137000
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
حیدربیگی سپاهان 4700
میلگرد مهدی سپاهان 4700
آهن البرز سپاهان 4450
اهن الات حا...: سپاهان 4400
آهن آلات نوري ناب تبریز 5100
آهن آلات شراهی سپاهان 135000
آهن آلات شراهی شکفته مشهد 136000
بازرگانی مشاور آریان 5200
اهن الات حا...: فولاد تهران 4800
اهن الات حا...: سپاهان 4400
اهن الات حا...: آریان 4370
آهن آلات نوري آریان 5000
آهن آلات نوري آریان 5850
ساسان: ذوب آهن اصفهان 3000
قیمت آهن
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
اهن الات حا...: ناب تبریز 5400
اهن الات حا...: ذوب آهن 4500
آهن آلات نوري فایکو 4800
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
آهن آلات نوري ناب تبریز 5100
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اهن الات حا...: ذوب آهن 4400
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
قیمت آهن
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 79000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: کالوپ 330000
آهن آلات حی...: اصفهان 326000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
آهن آلات حی...: کالوپ 510000
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 78000
آهن آلات حی...: اصفهان 173000
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: کالوپ 260000
آهن آلات حی...: اصفهان 256000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
آهن آلات حی...: قزوین 100000
آهن آلات حی...: قزوین 81000
آهن آلات حی...: 83000
قیمت آهن