دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات ایراناخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

ورق کریمی ذوب آهن 600
اهن الات نا...: اشتهارد 600000
اهن الات نا...: ترک 590000
اهن الات حا...: ذوب آهن 4650
اهن الات نا...: ترک 740000
آهن آلات حی...: ترک 800000
اهن الات خاکسار ذوب آهن 770000
پیشرو صنعت ذوب آهن 775000
اهن الات حا...: چین 660
آسان فولاد ...: ذوب آهن 1500000
پیشرو صنعت کره 69500
اهن الات حا...: ذوب آهن 1030000
اهن الات حا...: کرمانشاه 1150
اهن الات حا...: ذوب آهن 1100
اهن الات حا...: ذوب آهن 1100
اهن الات حا...: ذوب آهن 1750000
اهن الات حا...: ذوب آهن 1250
اهن الات حا...: اهواز 1250
آهن آلات نوري ذوب آهن 14850000
آهن آلات نوري کرمانشاه 1300000
ورق کریمی ذوب آهن 1480
اهن الات حا...: ذوب آهن 1750
نگین فولاد السا ذوب آهن 1665000
بنگاه شهر ذوب آهن 1660000
نگین فولاد السا ذوب آهن 1915000
اهن الات نا...: ذوب آهن 1720000
غفاری: ذوب آهن 7150000
قیمت آهن
اهن الات حا...: امیر کبیر خزر 6550
اهن الات حا...: ذوب آهن 5000
فرید: نیشابور 4710
اهن الات حا...: صبا فولاد زاگرس 6400
اهن الات حا...: ذوب آهن 6500
اهن الات حا...: ذوب آهن 5800
اهن الات حا...: ذوب آهن 6500
اهن الات حا...: ارگ تبریز 6000
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
اهن الات حا...: فایکو 5800
اهن الات حا...: ذوب آهن 5800
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
اهن الات حا...: آذر امین 6400
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
آهن آلات نوري ذوب آهن 6200
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
بازرگانی مشاور نیشابور 4830
اهن الات حا...: نیشابور 4890
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
بازرگانی مشاور روهینا دزفول 4900
بازرگانی مشاور آریان فولاد 4800
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
نگین فولاد السا امیر کبیر خزر 4145
آهن آلات نوري میانه 4100
اهن کاوه ذوب آهن 0
امیر حسین خلج امیر کبیر خزر 4080
میلگرد متین بافق یزد 4200
قیمت آهن
اهن الات حا...: میلاد یزد 6600
اهن الات حا...: برفیان آمل 6100
آهن آلات نوري پروفیل رشت 5000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
اهن الات حا...: کچو 6100
اهن الات حا...: یاران 6100
اهن الات حا...: برفیان آمل 6100
اهن الات حا...: یاران 6070
پروفیل ساوه جهان پروفیل پارس 6000
آهن آلات حی...: 32000
رضایی: کیان پرشیا 10100
اهن الات حا...: گروه صنعتی آمل 7200
اهن الات حا...: مهر سهند 7350
اهن الات حا...: کیان پرشیا 9950
اهن الات حا...: کیان پرشیا 6400
اهن الات نا...: امید البرز 5600
اهن الات حا...: جهان پروفیل پارس 7000
اهن الات حا...: پایا اصفهان 6950
اهن الات نا...: صدرا تهران 5550
فرید: میلاد یزد 5000
آهن البرز صدرا تهران 6000
شرکت پروفیل...: تهران شرق 64000
اهن الات حا...: گروه صنعتی آمل 7400
اهن الات حا...: کیان پرشیا 7100
اهن الات حا...: پایا اصفهان 6950
قیمت آهن
آهن البرز مبارکه 12700
آهن آلات حی...: چین 19400
آهن آلات حی...: چین 19400
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز چین 13700
آهن آلات حی...: چین 18000
آهن آلات حی...: هفت الماس 9920
آهن آلات حی...: چین 16700
آهن آلات حی...: هفت الماس 45540
آهن آلات حی...: فولاد مبارکه 9120
آهن آلات حی...: هفت الماس 9080
آهن آلات حی...: هفت الماس 9120
پیشرو صنعت هفت الماس 94000
پیشرو صنعت سمنان 93000
آهن آلات نوري هفت الماس 6750
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز مبارکه 13500
آهن البرز چین 13500
پیشرو صنعت کاشان 101000
اهن الات حا...: کاشان 5200
اهن الات نا...: کاشان 8000
آهن آلات نوري هفت الماس 7800
آهن آلات نوري سمنان 8000
روزبهی سمنان 88000
اهن الات نا...: قزاق 7300
فروشگاه آهن...: فولاد غرب 7750
بهاران کاشان 4300
قیمت آهن
اهن الات حا...: شکفته مشهد 4400
اهن الات حا...: فولاد تهران 4350
برادران فولاد تهران 45500
برادران سدید قم 45500
حیدربیگی آریان 4550
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4500
اهن الات حا...: ذوب آهن اصفهان 4370
آهن آلات نوري ذوب آهن اصفهان 4450
روزبهی ذوب آهن اصفهان 4450
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
حیدربیگی سپاهان 4700
میلگرد مهدی سپاهان 4700
آهن آلات حی...: آریان 4800
آهن آلات حی...: ظهوریان 4920
آهن آلات حی...: ظهوریان 4850
آهن آلات حی...: آریان 4800
آهن آلات حی...: آریان 4750
آهن آلات حی...: آریان 5050
آهن آلات حی...: ظهوریان 5155
آهن آلات حی...: ظهوریان 5155
آهن آلات حی...: ظهوریان 5155
آهن آلات حی...: ظهوریان 5115
آهن آلات حی...: ظهوریان 5115
آهن آلات حی...: ظهوریان 5115
آهن آلات حی...: آریان 4900
آهن آلات حی...: ظهوریان 4920
آهن آلات حی...: ظهوریان 5100
قیمت آهن
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
اهن الات حا...: ناب تبریز 5400
اهن الات حا...: ذوب آهن 4500
آهن آلات نوري فایکو 4800
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
آهن آلات نوري ناب تبریز 5100
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اهن الات حا...: ذوب آهن 4400
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
قیمت آهن
پیشگامان لو...: صدرا تهران 270000
پیشگامان لو...: یاران 270000
بازرگانی رضائی اهواز 950000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 79000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: کالوپ 330000
آهن آلات حی...: اصفهان 326000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
آهن آلات حی...: کالوپ 510000
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 78000
آهن آلات حی...: اصفهان 173000
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: کالوپ 260000
آهن آلات حی...: اصفهان 256000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
قیمت آهن