• تیرآهن سایز14 کرمانشاه 1400000تومان
  • تیرآهن سایز14 ذوب آهن 19500000تومان
  • میلگرد سایز20 فولاد کاوه تیکمه داش 9400تومان
  • میلگرد سایز20 ذوب آهن 9400تومان
  • میلگرد سایز14 کوثر اهواز 9400تومان
  • میلگرد سایز20 امیر کبیر خزر 9400تومان

دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات ایراناخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

ورق کریمی ذوب آهن 600
اهن الات نا...: اشتهارد 600000
اهن الات نا...: ترک 590000
آهن آلات بر...: ترک 1250000
اهن الات حا...: ذوب آهن 4650
اهن الات نا...: ترک 740000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 1550000
اهن الات خاکسار ذوب آهن 770000
پیشرو صنعت ذوب آهن 775000
آهن آلات جاوید کرمانشاه 1400000
اهن الات حا...: ذوب آهن 1550000
آهن آلات بر...: یزد 1600000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 2450000
آهن آلات جاوید ذوب آهن 2480000
آهن آلات جاوید ذوب آهن 1520000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 3100000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 3100000
آهن آلات بر...: فایکو 2150000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 2710000
آهن آلات بر...: فایکو 3000000
آسان فولاد ...: ذوب آهن 8000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 2920000
اهن الات حا...: ذوب آهن 1750
نگین فولاد السا ذوب آهن 1665000
آهن آلات بر...: ذوب آهن 3200000
نگین فولاد السا ذوب آهن 1915000
اهن الات نا...: ذوب آهن 1720000
قیمت آهن
اهن الات حا...: ذوب آهن 10200
اهن الات حا...: ذوب آهن 10200
آهن آلات جاوید سیرجان 10200
آهن آلات جاوید کوثر اهواز 9400
اهن الات حا...: ذوب آهن 10100
آهن آلات جاوید فایکو 8150
اهن الات حا...: شاهرود 10100
جعفر: ظفر بناب 10500
آهن آلات جاوید امیر کبیر خزر 8150
آهن آلات جاوید میانه 10200
آهن آلات نوري ذوب آهن 8300
آهن آلات نوري البرز 8200
آهن آلات جاوید فولاد کاوه تیکمه داش 9400
آهن آلات جاوید ذوب آهن 9400
آهن آلات جاوید امیر کبیر خزر 9400
دفتر متین پرشین 7200
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
بازرگانی مشاور نیشابور 4830
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
بازرگانی مشاور روهینا دزفول 4900
بازرگانی مشاور آریان فولاد 4800
آکام فولاد رسام کویر کاشان 6200
نگین فولاد السا امیر کبیر خزر 4145
آهن آلات نوري میانه 4100
اهن کاوه ذوب آهن 0
امیر حسین خلج امیر کبیر خزر 4080
میلگرد متین بافق یزد 4200
قیمت آهن
اهن الات حا...: میلاد یزد 6600
اهن الات حا...: برفیان آمل 6100
آهن آلات نوري پروفیل رشت 5000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات بر...: صدرا تهران 15000
اهن الات حا...: کچو 6100
اهن الات حا...: یاران 6100
اهن الات حا...: میلاد یزد 190000
اهن الات حا...: یاران 6070
پروفیل ساوه جهان پروفیل پارس 6000
آهن آلات بر...: کیان پرشیا 19000
آهن آلات بر...: یاران 15500
آهن آلات بر...: پاسارگاد 12700
آهن آلات بر...: گروه صنعتی آمل 15000
اهن الات حا...: کیان پرشیا 9950
اهن الات حا...: کیان پرشیا 6400
اهن الات حا...: جهان پروفیل پارس 7000
اهن الات حا...: پایا اصفهان 6950
اهن الات نا...: صدرا تهران 5550
فرید: میلاد یزد 5000
آهن البرز صدرا تهران 6000
شرکت پروفیل...: تهران شرق 64000
اهن الات حا...: گروه صنعتی آمل 7400
اهن الات حا...: کیان پرشیا 7100
اهن الات حا...: پایا اصفهان 6950
قیمت آهن
آهن البرز مبارکه 12700
آهن آلات حی...: چین 19400
آهن آلات حی...: چین 19400
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز چین 13700
آهن آلات حی...: چین 18000
آهن آلات حی...: هفت الماس 9920
آهن آلات حی...: چین 16700
آهن آلات حی...: هفت الماس 45540
آهن آلات حی...: فولاد مبارکه 9120
آهن آلات حی...: هفت الماس 9080
آهن آلات حی...: هفت الماس 9120
پیشرو صنعت هفت الماس 94000
پیشرو صنعت سمنان 93000
آهن آلات نوري هفت الماس 6750
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز مبارکه 13500
آهن البرز چین 13500
پیشرو صنعت کاشان 101000
اهن الات حا...: کاشان 5200
اهن الات نا...: کاشان 8000
آهن آلات نوري هفت الماس 7800
آهن آلات نوري سمنان 8000
روزبهی سمنان 88000
فروشگاه آهن 555 هفت الماس 21500
اهن الات نا...: قزاق 7300
فروشگاه آهن...: فولاد غرب 7750
قیمت آهن
اهن الات حا...: شکفته مشهد 4400
اهن الات حا...: فولاد تهران 4350
برادران فولاد تهران 45500
برادران سدید قم 45500
حیدربیگی آریان 4550
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4500
اهن الات حا...: آریان 11400
اهن الات حا...: ذوب آهن اصفهان 4370
آهن آلات نوري ذوب آهن اصفهان 4450
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
حیدربیگی سپاهان 4700
میلگرد مهدی سپاهان 4700
آهن البرز سپاهان 4450
اهن الات حا...: سپاهان 4400
آهن آلات نوري ناب تبریز 5100
بازرگانی مشاور آریان 5200
برادران ذوب آهن اصفهان 4400
اهن الات نا...: ذوب آهن اصفهان 4450
اهن الات حا...: فولاد تهران 4800
اهن الات حا...: سپاهان 4400
اهن الات حا...: آریان 4370
آهن آلات نوري آریان 5000
آهن آلات نوري آریان 5850
ساسان: ذوب آهن اصفهان 3000
قیمت آهن
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
اهن الات حا...: ناب تبریز 5400
اهن الات حا...: ذوب آهن 4500
آهن آلات نوري فایکو 4800
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
آهن آلات نوري ناب تبریز 5100
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اهن الات حا...: ذوب آهن 4400
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
قیمت آهن
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 79000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: کالوپ 330000
آهن آلات حی...: اصفهان 326000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
آهن آلات حی...: کالوپ 510000
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 78000
آهن آلات حی...: اصفهان 173000
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: کالوپ 260000
آهن آلات حی...: اصفهان 256000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
آهن آلات حی...: قزوین 100000
آهن آلات حی...: قزوین 81000
آهن آلات حی...: 83000
قیمت آهن