• تیرآهن سایز16 ذوب آهن 4270تومان
 • تیرآهن سایز18 کرمانشاه 700تومان
 • تیرآهن سایز16 یزد 42200تومان
 • تیرآهن سایز14 یزد 43200تومان
 • میلگرد سایز18 فایکو 4020تومان
 • میلگرد سایز20 آناهیتا 4050تومان
 • میلگرد سایز16 شاهرود 4050تومان
 • میلگرد سایز10 ذوب آهن 4100تومان
 • میلگرد سایز25 پرشین 4120تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 جهان پروفیل پارس 6170تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 جهان پروفیل پارس 6180تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 هیربد 6050تومان
 • قوطی و پروفیل سایز6 تهران شرق 6100تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 جهان پروفیل پارس 6180تومان
 • ورق سایز6 مبارکه 5750تومان
 • ورق سایز2.5 مبارکه 5520تومان
 • ورق سایز3 مبارکه 5470تومان
 • ورق سایز6 مبارکه 5570تومان
 • ورق سایز2 مبارکه 6250تومان
 • نبشی سایز32 شکفته مشهد 4450تومان
 • نبشی سایز44 شکفته مشهد 4450تومان
 • نبشی سایز55 شکفته مشهد 4450تومان
 • نبشی سایز66 شکفته مشهد 4450تومان
 • نبشی سایز1010 شکفته مشهد 4450تومان
 • لوله سایز1½2 سپنتا 145000تومان
 • لوله سایز1½2 سپنتا 1885000تومان
 • لوله سایز12 سپنتا 104000تومان

دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات ایراناخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

اهن الات نا...: ترک 620000
امید: ذوب آهن 4300
آهن امروز ترک 630000
اهن الات نا...: ترک 740000
آهن امروز ترک 1200000
آهن آلات حی...: ترک 800000
اهن الات نا...: ترک 741000
میران: ذوب آهن 7020000
مددی: فایکو 5700
آهن مجد ایر...: یزد 42200
اهن الات نا...: ذوب آهن 710000
اهن الات نا...: ماهان 580000
ماکان فولاد...: ذوب آهن 4270
آهن مجد ایر...: یزد 42200
اهن الات نا...: ماهان 787000
برج غرب کرمانشاه 700
اهن الات نا...: ذوب آهن 955000
اهن الات نا...: ذوب آهن 955000
اهن الات نا...: ذوب آهن 1330000
اهن الات نا...: فایکو 1270000
اهن الات نا...: ذوب آهن 1335000
اهن الات نا...: ذوب آهن 1580000
اهن الات نا...: فایکو 1515000
غفاری: ذوب آهن 7150000
اهن الات نا...: ذوب آهن 1735000
غفاری: ذوب آهن 7150000
فولاد بیوک ...: ذوب آهن 1828000
قیمت آهن
رضایی: نورد تهران 6500
دنیای آهن کویر کاشان 4300
دنیای آهن هیربد 4150
آهن آلات نوري ذوب آهن 4220
آهن آلات نوري نیشابور 4120
دنیای آهن آناهیتا 4150
میلگرد متین شاهرود 4050
میلگرد متین فایکو 4000
رضایی: ذوب آهن 4200
میلگرد متین فایکو 4020
رضایی: فایکو 4200
آهن آلات نوري ذوب آهن 4170
میلگرد متین آناهیتا 4050
رضایی: آناهیتا 4200
آهن آلات نوري نیشابور 4120
آهن آلات نوري ذوب آهن 4170
آهن آلات نوري نیشابور 4120
دنیای آهن هیربد 4100
میلگرد متین پرشین 4120
رضایی: پرشین 4200
آهن آلات نوري ذوب آهن 4170
آهن آلات نوري نیشابور 4120
امیر حسین خلج امیر کبیر خزر 4080
اهن الات نا...: ذوب آهن 4240
اهن کاوه ذوب آهن 0
امیر حسین خلج امیر کبیر خزر 4080
میلگرد متین بافق یزد 4200
قیمت آهن
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
بنگاه احسان...: پاسارگاد 8200
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
پروفیل ساوه جهان پروفیل پارس 6000
آهن آلات حی...: 32000
آهن آلات حی...: 32000
اهن الات خاکسار جهان پروفیل پارس 6170
زارعی: جهان پروفیل پارس 6150
زارعی: هیربد 6000
آهن آلات حی...: 70000
آهن آلات حی...: 70000
آهن آلات حی...: 70000
زارعی: تهران شرق 6100
پروفیل محمد...: جهان پروفیل پارس 60000
آریا فلز تهران شرق 6150
زارعی: تهران شرق 6050
آریا فلز تهران شرق 6250
فولاد تجارت صفا تهران شرق 63000
زارعی: تهران شرق 6050
فولاد تجارت صفا تهران شرق 63000
پروفیل محمد...: هیربد 3135
قیمت آهن
آهن آلات حی...: چین 19400
آهن آلات حی...: چین 19400
آهن آلات حی...: چین 20530
آهن آلات حی...: چین 18000
آهن آلات حی...: چین 17400
آهن آلات حی...: چین 18050
آهن آلات حی...: هفت الماس 44540
آهن آلات حی...: هفت الماس 45540
آهن آلات حی...: هفت الماس 9920
آهن آلات حی...: هفت الماس 42040
آهن آلات حی...: هفت الماس 41040
آهن آلات حی...: هفت الماس 10560
آهن آلات حی...: کاشان 10500
آهن آلات حی...: کاشان 10560
آهن آلات حی...: کاشان 10600
پنل جاسبی مبارکه 13200
پنل جاسبی مبارکه 12800
پنل جاسبی مبارکه 13100
فلزگستر خرداد مبارکه 7300
بازرگانی خالقی شهرکرد 8950
شرکت قطب فو...: هفت الماس 8100
فلزگستر خرداد مبارکه 7250
شرکت سینا ک...: شهرکرد 101500
آهن آلات حی...: کاشان 10085
بهاران کاشان 4300
فروشگاه آهن...: کاشان 8400
فروشگاه آهن...: هفت الماس 7900
قیمت آهن
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
میران: سپهر ایرانیان 4650
اهن آلات حس...: شکفته مشهد 4650
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
اهن آلات حس...: آریان 4550
حیدربیگی المهدی اصفهان 4550
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
حبیبی: سپاهان 4550
المهدی سپاهان 4850
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
حیدربیگی سپاهان 4700
میلگرد مهدی سپاهان 4700
آهن آلات نوري ناب تبریز 5100
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
ناودانی مهدی آریان 4700
نبشی پژمان آریان 4500
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
ناودانی مهدی ذوب آهن اصفهان 4670
میلگرد مهدی ذوب آهن اصفهان 4700
آهن آلات نوري آریان 5000
آهن آلات نوري آریان 5850
ساسان: ذوب آهن اصفهان 3000
قیمت آهن
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
قیمت آهن
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 79000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: کالوپ 330000
آهن آلات حی...: اصفهان 326000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
آهن آلات حی...: کالوپ 510000
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 78000
آهن آلات حی...: اصفهان 173000
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: کالوپ 260000
آهن آلات حی...: اصفهان 256000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
اهن حسنلو سپنتا 104000
فروشگاه معر...: چین 11350
رادین پولاد شهر سپاهان 990000
قیمت آهن