• تیرآهن سایز14 ذوب آهن 7300000تومان
 • تیرآهن سایز16 بناب 8550000تومان
 • تیرآهن سایز18 ذوب آهن 10300000تومان
 • تیرآهن سایز12 تبریز 650000تومان
 • تیرآهن سایز14 تبریز 710000تومان
 • میلگرد سایز10 نورد تهران 4100تومان
 • میلگرد سایز16 کویر کاشان 4100تومان
 • میلگرد سایز16 میانه 4100تومان
 • میلگرد سایز14 ذوب آهن 4100تومان
 • میلگرد سایز14 نیشابور 4175تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 جهان پروفیل پارس 6130تومان
 • قوطی و پروفیل سایز3 پاسارگاد 5900تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 جهان پروفیل پارس 6150تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 کیان پرشیا 6100تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2.5 مشهد 7000تومان
 • ورق سایز1.5 مبارکه 6750تومان
 • ورق سایز35 کره 5570تومان
 • ورق سایز15 قطعات 5500تومان
 • نبشی سایز42 آریان 4550تومان
 • نبشی سایز44 شکفته مشهد 4500تومان
 • ناودانی سایز8 فایکو 4800تومان
 • ناودانی سایز8 ذوب آهن 4450تومان
 • لوله سایز1 اهواز 16000تومان
 • لوله سایز1 اهواز 1650000تومان
 • لوله سایز2.5 کیهان 6220تومان
 • لوله سایز2.5 کیهان 6220تومان
 • لوله سایز1 اهواز 165000تومان

دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات ایراناخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

اهن الات نا...: ترک 590000
امید: ذوب آهن 4300
آهن آلات حی...: ترک 630000
اهن الات نا...: ترک 740000
آهن آلات حی...: ترک 800000
آهن امروز ترک 1200000
آهن آلات نوري تبریز 650000
آهن البرز ذوب آهن 620
میران: ذوب آهن 7020000
آهن آلات رفیعی ذوب آهن 7300000
آهن آلات نوري تبریز 710000
آهن آلات نوري ذوب آهن 4500
آهن آلات رفیعی بناب 8550000
اهن الات حا...: ذوب آهن 810
اهن الات حا...: ذوب آهن 810
آهن آلات رفیعی ذوب آهن 10300000
۱۰۱ رسول ذوب آهن 980000
اهن الات نا...: ذوب آهن 970000
۱۰۱ رسول ذوب آهن 1310000
آهن البرز کرمانشاه 4600
اهن الات نا...: فایکو 1210000
۱۰۱ رسول ذوب آهن 1585000
آهن البرز کرمانشاه 4250
۱۰۱ رسول کرمانشاه 1540000
اهن الات نا...: ذوب آهن 1720000
غفاری: ذوب آهن 7150000
فولاد بیوک ...: ذوب آهن 1828000
قیمت آهن
آهن آلات نوري میانه 4130
آهن آلات نوري خرمدشت 4250
آهن آلات نوري ذوب آهن 4270
حیدربیگی ذوب آهن 4100
حیدربیگی نیشابور 4175
آهن البرز ذوب آهن 4140
آهن پی سازه کویر کاشان 4100
آهن پی سازه میانه 4100
آهن البرز ذوب آهن 4130
حیدربیگی درپاد 3950
آهن البرز ذوب آهن 4130
آهن البرز شاهرود 4130
حیدربیگی ذوب آهن 4165
آهن البرز ذوب آهن 4120
آهن البرز ذوب آهن 4130
آهن آلات نوري میانه 4080
آهن آلات نوري ذوب آهن 4150
آهن آلات نوري نیشابور 4040
آهن آلات نوري میانه 4080
آهن آلات نوري ذوب آهن 4150
آهن آلات نوري نیشابور 4040
آهن آلات نوري میانه 4100
آهن آلات نوري ذوب آهن 4150
آهن آلات نوري نیشابور 4040
اهن کاوه ذوب آهن 0
امیر حسین خلج امیر کبیر خزر 4080
میلگرد متین بافق یزد 4200
قیمت آهن
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
اهن الات حا...: کیان پرشیا 6300
آهن البرز یاران 5950
آهن البرز پایا اصفهان 6000
پروفیل ساوه جهان پروفیل پارس 6000
آهن آلات حی...: 32000
آهن آلات حی...: 32000
حیدربیگی جهان پروفیل پارس 6130
حیدربیگی جهان پروفیل پارس 6150
حیدربیگی کیان پرشیا 6100
حیدربیگی پاسارگاد 5900
آهن آلات نوري پاسارگاد 6300
اهن الات حا...: برفیان آمل 6250
اهن الات حا...: تهران شرق 6300
اهن الات حا...: کیهان 6250
زارعی: امید البرز 6300
زارعی: تهران شرق 6300
آهن البرز صدرا تهران 6000
شرکت پروفیل...: تهران شرق 64000
حیدربیگی جهان پروفیل پارس 6130
آهن البرز مشهد 6100
آهن البرز یاران 5950
زارعی: تهران شرق 6300
فولاد تجارت صفا تهران شرق 63000
قیمت آهن
آهن البرز مبارکه 12700
آهن آلات حی...: چین 19400
آهن آلات حی...: چین 19400
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز چین 13700
آهن آلات حی...: چین 18000
آهن آلات حی...: هفت الماس 9920
آهن آلات حی...: هفت الماس 44540
آهن آلات حی...: هفت الماس 45540
آهن آلات حی...: هفت الماس 9120
آهن آلات حی...: هفت الماس 9080
آهن آلات حی...: هفت الماس 9080
فروشگاه آهن...: کاشان 9900
فروشگاه آهن...: سمنان 9900
فروشگاه آهن...: هفت الماس 9900
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز مبارکه 13500
آهن البرز چین 13500
بازرگانی خالقی شهرکرد 8600
اهن الات نا...: قزاق 7350
فلزگستر خرداد مبارکه 7300
فلزگستر خرداد مبارکه 7250
شرکت سینا ک...: شهرکرد 101500
آهن آلات حی...: هفت الماس 9535
اهن الات نا...: قزاق 7300
فروشگاه آهن...: فولاد غرب 7750
بهاران کاشان 4300
قیمت آهن
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
میران: سپهر ایرانیان 4650
اهن آلات حس...: شکفته مشهد 4650
حیدربیگی آریان 4550
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4500
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
اهن الات حا...: ذوب آهن اصفهان 4300
آهن البرز ماهان اصفهان 4300
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
حیدربیگی سپاهان 4700
میلگرد مهدی سپاهان 4700
آهن البرز سپاهان 4450
اهن الات حا...: سپاهان 4400
آهن آلات نوري ناب تبریز 5100
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4300
ناودانی مهدی آریان 4700
نبشی پژمان آریان 4500
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
ناودانی مهدی ذوب آهن اصفهان 4670
میلگرد مهدی ذوب آهن اصفهان 4700
آهن آلات نوري آریان 5000
آهن آلات نوري آریان 5850
ساسان: ذوب آهن اصفهان 3000
قیمت آهن
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
آهن آلات نوري فایکو 4800
آهن آلات نوري ذوب آهن 4450
خانوردی لو فراد تهران 4700
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
قیمت آهن
آهن پی سازه اهواز 16000
آهن آلات ها...: اهواز 1650000
پیشگامان لو...: اهواز 165000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 79000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: کالوپ 330000
آهن آلات حی...: اصفهان 326000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
آهن آلات حی...: کالوپ 510000
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 78000
آهن آلات حی...: اصفهان 173000
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: کالوپ 260000
آهن آلات حی...: اصفهان 256000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
قیمت آهن