• تیرآهن سایز18 ذوب آهن 1200000تومان
  • تیرآهن سایز14 ذوب آهن 875000تومان
  • تیرآهن سایز16 ذوب آهن 1015000تومان
  • تیرآهن سایز65 روس 15500تومان
  • تیرآهن سایز16 ذوب آهن 1010000تومان
  • قوطی و پروفیل سایز2 میلاد یزد 6400تومان
  • قوطی و پروفیل سایز2 خاور سوله 6400تومان
  • قوطی و پروفیل سایز2.5 جهان پروفیل پارس 6350تومان

دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات ایراناخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

اهن الات نا...: اشتهارد 600000
اهن الات نا...: ترک 590000
امید: ذوب آهن 4300
اهن الات نا...: ترک 740000
آهن آلات حی...: ترک 800000
آهن امروز ترک 1200000
نگین فولاد السا ذوب آهن 645000
آهن آلات نوري تبریز 650000
آهن البرز ذوب آهن 620
بنگاه شهر ذوب آهن 875000
اهن الات نا...: ذوب آهن 850000
اهن الات حا...: ذوب آهن 820
بنگاه شهر ذوب آهن 1015000
اهن الات نا...: ذوب آهن 1010000
ورق کریمی ذوب آهن 995000
بنگاه شهر ذوب آهن 1200000
اهن الات حا...: روس 1200
اهن الات حا...: ذوب آهن 1200
نگین فولاد السا فایکو 1235000
نگین فولاد السا ذوب آهن 1415000
۱۰۱ رسول ذوب آهن 1310000
نگین فولاد السا ذوب آهن 1665000
بنگاه شهر ذوب آهن 1660000
۱۰۱ رسول ذوب آهن 1585000
نگین فولاد السا ذوب آهن 1915000
اهن الات نا...: ذوب آهن 1720000
غفاری: ذوب آهن 7150000
قیمت آهن
اهن الات حا...: سیرجان 4300
اهن الات حا...: ذوب آهن 4200
اهن الات حا...: ظفر بناب 4200
نرخ آهن فایکو 4400
اهن الات حا...: خرمدشت 4300
اهن الات حا...: ذوب آهن 4300
اهن الات حا...: ذوب آهن 4290
اهن الات حا...: افق ابهر 4300
اهن الات حا...: درپاد 4240
اهن الات حا...: میانه 4310
اهن الات حا...: ذوب آهن 4080
نگین فولاد السا فایکو 4150
اهن الات نا...: پرشین 4270
روزبهی ذوب آهن 40800
اهن الات حا...: ذوب آهن 4200
نگین فولاد السا فایکو 4150
نگین فولاد السا امیر کبیر خزر 4145
فرید: ذوب آهن 3942
اهن الات حا...: نیشابور 4220
نگین فولاد السا فایکو 4150
نگین فولاد السا امیر کبیر خزر 4145
نگین فولاد السا امیر کبیر خزر 4145
آهن آلات نوري میانه 4100
آهن آلات نوري ذوب آهن 4150
اهن کاوه ذوب آهن 0
امیر حسین خلج امیر کبیر خزر 4080
میلگرد متین بافق یزد 4200
قیمت آهن
اهن الات حا...: برفیان آمل 6100
آهن آلات نوري پروفیل رشت 5000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
آهن آلات حی...: 62000
اهن الات حا...: کچو 6100
اهن الات حا...: یاران 6100
اهن الات حا...: برفیان آمل 6100
اهن الات حا...: یاران 6070
پروفیل ساوه جهان پروفیل پارس 6000
آهن آلات حی...: 32000
اهن الات نا...: میلاد یزد 6400
اهن الات نا...: خاور سوله 6400
زارعی: پاسارگاد 5750
اهن الات نا...: امید البرز 5600
اهن الات حا...: کیان پرشیا 6050
حیدربیگی پاسارگاد 5900
اهن الات نا...: صدرا تهران 5550
اهن الات حا...: پایا اصفهان 5900
اهن الات حا...: تهران شرق 6300
آهن البرز صدرا تهران 6000
شرکت پروفیل...: تهران شرق 64000
آریا فلز تهران شرق 6250
اهن الات نا...: میلاد یزد 6400
اهن الات حا...: یاران 6070
اهن الات حا...: یاران 6070
قیمت آهن
آهن البرز مبارکه 12700
آهن آلات حی...: چین 19400
آهن آلات حی...: چین 19400
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز چین 13700
آهن آلات حی...: چین 17400
آهن آلات حی...: هفت الماس 9920
آهن آلات حی...: چین 16700
آهن آلات حی...: هفت الماس 44540
آهن آلات حی...: فولاد مبارکه 9120
آهن آلات حی...: هفت الماس 9080
آهن آلات حی...: هفت الماس 9120
آهن آلات نوري هفت الماس 6750
فروشگاه آهن...: کاشان 9900
فروشگاه آهن...: سمنان 9900
فروشگاه آهن...: چین 15000
آهن البرز مبارکه 13500
آهن البرز چین 13500
اهن الات حا...: کاشان 5200
اهن الات نا...: کاشان 8000
بازرگانی خالقی شهرکرد 8600
آهن آلات نوري هفت الماس 7800
آهن آلات نوري سمنان 8000
روزبهی سمنان 88000
اهن الات نا...: قزاق 7300
فروشگاه آهن...: فولاد غرب 7750
بهاران کاشان 4300
قیمت آهن
اهن الات حا...: شکفته مشهد 4400
اهن الات حا...: فولاد تهران 4350
برادران فولاد تهران 45500
برادران سدید قم 45500
حیدربیگی آریان 4550
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4500
اهن الات حا...: ذوب آهن اصفهان 4370
آهن آلات نوري ذوب آهن اصفهان 4450
روزبهی ذوب آهن اصفهان 4450
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
حیدربیگی سپاهان 4700
میلگرد مهدی سپاهان 4700
آهن البرز سپاهان 4450
اهن الات حا...: سپاهان 4400
آهن آلات نوري ناب تبریز 5100
برادران ذوب آهن اصفهان 4400
اهن الات نا...: ذوب آهن اصفهان 4450
اهن الات حا...: ذوب آهن اصفهان 4370
اهن الات حا...: سپاهان 4400
اهن الات حا...: آریان 4370
آهن آلات نوري شکفته مشهد 4350
آهن آلات نوري آریان 5000
آهن آلات نوري آریان 5850
ساسان: ذوب آهن اصفهان 3000
قیمت آهن
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
اهن الات حا...: ذوب آهن 4500
آهن آلات نوري فایکو 4800
آهن آلات نوري ذوب آهن 4450
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
اهن الات حا...: ذوب آهن 4400
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
خانوردی لو فراد تهران 4700
آهن دوستی شکفته مشهد 4400
اکبری: آرین 5050
قیمت آهن
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 79000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 99000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: کالوپ 330000
آهن آلات حی...: اصفهان 326000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
آهن آلات حی...: کالوپ 510000
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: اصفهان 6510
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 98000
آهن آلات حی...: قزوین 78000
آهن آلات حی...: اصفهان 173000
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: قزوین 9500
آهن آلات حی...: کالوپ 260000
آهن آلات حی...: اصفهان 256000
آهن آلات حی...: قزوین 9200
آهن آلات حی...: قزوین 100000
آهن آلات حی...: قزوین 81000
آهن آلات حی...: 83000
قیمت آهن