دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ورق کریمی 610000 0 55531000 1398-09-03 13:39:37
آهن آلات نوري 710000 0 09121542938 1398-06-21 12:48:29
اهن الات حاج محمدی 700 0 02166292950 1398-05-30 10:57:07
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5350 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4980 09101303206 1398-01-20 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 650000 09121542938 1398-06-23 14:29:15
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5150 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن