دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 42000 0 09201140382 1399-10-10 14:19:05
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

36

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 42000 0 09201140382 1399-10-10 14:18:57
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 42000 0 09201140382 1399-10-10 14:18:49
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

33

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 42000 0 09201140382 1399-10-10 14:18:42
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

45

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 42000 0 09201140382 1399-10-07 15:41:56
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 2000000 0 09201140382 1399-09-26 15:19:00
نرخ آهن 1900000 0 02188949525 1399-09-11 16:01:24
آهن آلات نوري 1850000 0 09121542938 1399-09-04 13:11:38
آهن آلات برادران خانوردیلو 1250000 1250000 02166670027 1399-04-09 17:28:46
آهن آلات حیدریان 0 800000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1200000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1200000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 800000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 1350000 0 09201140382 1399-09-26 15:18:19
نرخ آهن 1300000 0 02188949525 1399-09-11 16:01:42
آهن آلات نوري 1350000 0 09121542938 1399-09-04 13:11:59
آهن آلات حیدریان 0 630000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 630000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 600000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 640000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 2200000 0 02188949525 1399-09-10 14:06:37
آهن آلات نوري 2150000 0 09121542938 1399-09-04 13:12:32
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 12005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 9250000 0 09121542938 1399-08-29 12:06:44
نرخ آهن 9200000 0 02188949525 1399-08-27 15:22:20
اهن الات نامدار ودارا 8210000 0 09201140382 1399-08-14 14:41:58
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

27

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 9630000 0 09121542938 1399-08-18 12:44:44
نرخ آهن 9700000 0 02188949525 1399-08-15 12:07:46
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6805 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 7905 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 7105 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6705 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 6705 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6805 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 6855 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن