دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 1210000 0 09201140382 1398-05-15 17:48:52
آهن آلات حیدریان 0 1270000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1250000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1280000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1270000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1280000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1280000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1280000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1300000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1210000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1210000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 1210000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 775000 0 09201140382 1398-05-15 17:30:05
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 830000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 850000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 845000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 855000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 870000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 870000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 865000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 820000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 820000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 815000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 640000 0 09201140382 1398-05-15 17:29:30
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 680000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 695000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 700000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 680000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 665000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 1490000 0 09201140382 1398-05-13 16:12:11
آهن آلات حیدریان 0 1430000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1430000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1440000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1450000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1450000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1425000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مددی 5700 0 02166313424 1398-04-16 15:24:23
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 975000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 980000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 990000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1030000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1030000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1015000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 545000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:20
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن