دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 560000 0 09201140382 1398-05-15 17:38:15
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 665000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 665000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 665000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 665000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 645000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 650000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 645000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن پارسه 325000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:08
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 747000 0 09201140382 1398-05-13 16:22:31
آهن آلات حیدریان 0 820000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 820000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 840000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 835000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 840000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 840000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 815000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن