دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 2500000 0 09121542938 1399-06-22 16:05:31
آهن آلات برادران خانوردیلو 1550000 1550000 02166670027 1399-04-09 17:27:38
اهن الات خاکسار 770000 0 02435265636 1398-10-22 00:27:03
پیشرو صنعت 775000 0 02145306 1398-10-15 11:15:34
نگین فولاد السا 645000 02166396717 1398-07-20 13:29:22
آهن البرز 620 0 02166315701 1398-05-19 04:19:59
میران 7020000 0 02166670609 1398-04-24 13:59:02
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 710000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 720000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 725000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 695000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 690000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 690000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 605000 0 09201140382 1397-11-01 07:39:51
اهن الات نامدار ودارا 605005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا 630005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 630005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 605005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 6050005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات خاکسار 3120 0 02435265636 1397-02-08 08:23:11
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ماهان 23600000 0 09120871374 1399-06-15 12:26:59
مددی 5700 0 02166313424 1398-04-16 15:24:23
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 590000 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 12005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 10005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 10010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 12010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 660 0 02166292950 1398-09-11 11:26:33
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 650000 09121542938 1398-06-23 14:29:15
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن