دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 650000 09121542938 1398-06-23 14:29:15
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 620 0 02166315701 1398-05-19 04:19:59
میران 7020000 0 02166670609 1398-04-24 13:59:02
کریمی آیرون 760000 0 09125800919 1398-04-01 17:40:15
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 710000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 720000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 725000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 695000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 690000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 690000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 605000 0 09201140382 1397-11-01 07:39:51
اهن الات نامدار ودارا 605005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا 630005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 630005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 605005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 6050005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات خاکسار 3120 0 02435265636 1397-02-08 08:23:11
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مددی 5700 0 02166313424 1398-04-16 15:24:23
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 590000 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 10005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 12005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 10010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 12010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن