دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

تیرآهن 14


       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
غفاری 7150000 02155534196 1398-04-02 17:22:15
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
تیرآهن جهان 715000 02155509510 1398-04-02 16:33:26
اهن آلات طالبی 735000 730000 05136905252 1398-04-02 13:06:45
فولاد بیوک و شرکاء 743000 02161924 1398-04-01 19:39:34
اهن الات نامدار ودارا 725000 0 09201140382 1398-04-01 18:03:34
نرخ آهن 726000 0 02122222188 1398-04-01 17:51:40
آهن آلات رفیعی 745000 0 02166316049 1398-03-29 14:20:05
سبزواری 740000 0 09156911209 1398-03-27 15:49:56
اهن الات خاکسار 750000 0 02435265636 1398-03-19 17:29:52
سبزواری 759000 0 09156911209 1398-03-19 17:25:24
سبزواری 763000 755000 09156911209 1398-03-19 16:59:48
دنیز فولاد آریان 760000 02133904215 1398-03-19 11:57:15
نرخ آهن 760000 0 02122222188 1398-03-15 14:31:15
آهن آلات حیدریان 0 820000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 820000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5270 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 830000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5450 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 830000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5370 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 840000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 850000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 855000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5450 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5350 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5330 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 8250000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5320 09101303206 1398-01-18 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 7150005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 700005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 685005 4390 09201140382 1397-10-25 07:34:04
بنگاه حافظ 515000 0 09339841520 1397-03-20 08:19:28
بنگاه حافظ 456000 0 09339841520 1396-12-27 06:03:06
تیرآهن پارسه 458000 0 02155440970 1396-12-17 08:36:28
آهن 101 445000 0 02166316049 1396-12-06 09:36:41
لطفی 440000 0 02155533726 1396-10-30 05:27:27
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 620000 0 09201140382 1398-04-01 18:02:32
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 665000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 665000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 665000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 665000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 645000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 650000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 645000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن پارسه 325000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:08
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 660000 0 09201140382 1398-04-01 17:40:07
اهن الات نامدار ودارا 660000 0 09201140382 1398-04-01 17:23:19
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 680000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 695000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 700000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 680000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 665000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 690000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 690000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 695000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 520000 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 7105 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 7005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 640000 0 09201140382 1398-04-01 17:40:15
آهن امروز 0 684000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 680000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 680000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 684000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 680000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5290 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5290 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5130 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5130 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5130 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 365000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:14
تیرآهن پارسه 340000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:10
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات رفیعی 730000 0 02166316049 1398-03-29 13:55:35
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 660000 0 02122222188 1398-03-01 15:35:53
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5350 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4980 09101303206 1398-01-20 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 823000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 823000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6910 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 7010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن