دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 1150 0 02166292950 1398-11-05 12:48:44
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 2450000 0 02166670027 1399-05-06 13:11:22
آهن آلات جاوید 2480000 0 09124123969 1399-04-24 09:18:22
آهن آلات جاوید 1520000 0 09124123969 1399-04-10 19:07:02
آهن آلات برادران خانوردیلو 1790000 1790000 02166670027 1399-04-07 13:48:11
آهن آلات برادران خانوردیلو 1790000 1790000 02166670027 1399-04-07 13:48:02
آهن آلات برادران خانوردیلو 2200000 0 02166670027 1399-04-07 13:39:27
اهن الات حاج محمدی 1100 0 02166292950 1398-11-01 15:51:52
اهن الات حاج محمدی 1100 0 02166292950 1398-10-08 11:12:31
فرید 1060000 0 02166143540 1398-09-30 09:23:36
اهن الات حاج محمدی 980 0 02166292950 1398-09-11 11:18:18
ورق کریمی 990 0 55531000 1398-09-05 16:12:27
ورق کریمی 980 0 55531000 1398-09-04 14:44:11
ورق کریمی 980000 0 55531000 1398-09-03 13:50:32
بنگاه شهر 1015000 0 02155219000 1398-08-27 23:36:09
اهن الات نامدار ودارا 1010000 0 09201140382 1398-08-26 19:30:33
ورق کریمی 995000 0 02155531000 1398-08-13 15:26:52
نگین فولاد السا 885000 02166396717 1398-07-20 13:29:37
بنگاه شهر 880000 0 02155219000 1398-07-17 14:43:13
نگین فولاد السا 885000 02166396717 1398-07-17 13:29:04
نرخ آهن 880000 0 02122222188 1398-07-10 13:41:29
تیرآهن جهان 850000 0 02155509510 1398-06-31 14:58:12
بنیان فولاد قوام 860000 0 05137138588 1398-06-31 14:36:54
اهن الات حاج محمدی 810 0 02166292950 1398-05-30 10:58:15
اهن الات حاج محمدی 0 810 02166292950 1398-05-30 10:57:18
۱۰۱ رسول 805000 0 02166319089 1398-05-27 13:28:12
آهن البرز 840 0 02166315701 1398-05-24 17:42:50
اهن الات نامدار ودارا 810000 0 09201140382 1398-05-15 17:33:23
آهن البرز 0 690 02166315701 1398-05-15 08:34:31
۱۰۱ رسول 800000 0 02166319089 1398-05-14 16:31:43
آهن آلات رفیعی 805000 805000 02166316049 1398-05-14 13:25:13
اهن الات حاج محمدی 800 800 02166292950 1398-05-13 15:56:47
ماکان فولاد ایرانیان 4270 0 03132296565 1398-04-31 15:58:51
آکام فولاد رسام 4500 0 02166318806 1398-04-16 12:02:33
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
انبار صداقت ۲ 8270000 0 02155509413 1398-04-01 21:45:11
فولاد بیوک و شرکاء 842000 0 02161924 1398-04-01 19:39:17
آهن آلات رفیعی 842000 0 02166316049 1398-03-29 14:21:14
سبزواری 759000 0 09156911209 1398-03-19 17:25:24
دنیز فولاد آریان 860000 0 02133904215 1398-03-19 11:55:44
آهن آلات حیدریان 0 840000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 822000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4340 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 830000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 860000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4470 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 880000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 855000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4470 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 841000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 895000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4350 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 840000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 845000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 840000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4340 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 840000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4330 09101303206 1398-01-18 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 705005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 720005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
بنگاه حافظ 620000 0 09339841520 1397-03-21 05:43:45
بنگاه حافظ 542000 0 09339841520 1396-12-27 06:03:02
تیرآهن پارسه 545000 0 02155440970 1396-12-17 08:36:42
لطفی 520000 0 02155533726 1396-10-30 05:29:01
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن مجد ایرانیان 0 42200 02142608000 1398-04-25 14:01:51
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تیرآهن پارسه 435000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:20
تیراهن و ورق کریمی 405000 0 02155501000 1396-11-07 06:49:45
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 1650000 1650000 02166670027 1399-04-09 17:30:04
آهن آلات برادران خانوردیلو 2000000 1650000 02166670027 1399-04-09 17:27:59
ورق کریمی 0 840 55531000 1398-09-03 14:38:03
بنگاه شهر 840000 0 02155219000 1398-08-04 20:00:18
نگین فولاد السا 805000 02166396717 1398-07-20 13:31:19
تیرآهن جهان 770000 0 02155509510 1398-06-31 14:25:18
اهن الات نامدار ودارا 775000 0 09201140382 1398-05-15 17:30:05
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 830000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 845000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 850000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 855000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 870000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 865000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 870000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 820000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 820000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 815000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6705 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 6705 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 1470000 1470000 02166670027 1399-04-07 13:41:04
اهن الات نامدار ودارا 747000 0 09201140382 1398-05-13 16:22:31
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 820000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 820000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 840000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 835000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 840000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 840000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 815000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6510 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات رفیعی 8550000 0 02166316049 1398-06-26 11:50:30
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 6500 0 02166315701 1398-05-23 09:06:56
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5150 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 770000 0 09201140382 1398-05-15 17:37:51
آهن آلات رفیعی 840000 0 02166316049 1398-03-29 14:18:19
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 820000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 455000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:15
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 844000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 844000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن