دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات رفیعی 10300000 0 02166316049 1398-06-26 11:50:18
۱۰۱ رسول 0 980000 02166319089 1398-06-03 13:28:24
اهن الات نامدار ودارا 970000 0 09201140382 1398-05-15 17:48:41
آهن البرز 900 0 02166315701 1398-05-15 08:28:31
۱۰۱ رسول 9650000 0 02166319089 1398-05-14 16:28:37
اهن الات نامدار ودارا 955000 0 09201140382 1398-05-13 16:08:40
اهن الات حاج محمدی 0 960 02166292950 1398-05-13 15:58:39
آکام فولاد رسام 4500 02166318806 1398-04-16 12:02:33
غفاری 7150000 02155534196 1398-04-02 17:22:14
آناهیتا فلز غرب 970000 02155533726 1398-04-02 15:02:25
فولاد بیوک و شرکاء 842000 02161924 1398-04-01 19:36:52
سبزواری 759000 0 09156911209 1398-03-19 17:25:24
دنیز فولاد آریان 1012000 0 02133904215 1398-03-19 11:58:07
آهن آلات حیدریان 0 1000000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4250 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 973000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4370 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1015000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1030000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1030000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4370 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 977000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4270 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1045000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4270 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 995000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 985000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 975000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 990000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4230 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 990000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4250 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 975000 09363430601 1397-12-20 05:10:55
اهن الات نامدار ودارا 835005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 845005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
سامان 725000 0 1397-03-20 08:23:21
اهن الات خاکسار 3080 0 02435265636 1397-02-10 03:07:29
بنگاه حافظ 652000 0 09339841520 1396-12-27 06:02:56
تیرآهن پارسه 655000 0 02155440970 1396-12-17 08:36:58
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برج غرب 700 0 02166670275 1398-04-27 12:02:54
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 975000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 980000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 990000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1030000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1030000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1015000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 545000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:20
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
تیرآهن پارسه 560000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:25
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 7905 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 6805 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1005000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1005000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 7810 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 6810 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن