دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 1150 02166292950 1398-09-04 10:47:03
ورق کریمی 1080000 0 55531000 1398-09-03 14:15:06
برج غرب 700 0 02166670275 1398-04-27 12:02:54
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 28500000 0 09121542938 1399-06-22 16:02:40
آهن آلات برادران خانوردیلو 0 3100000 02166670027 1399-05-06 13:09:59
آهن آلات برادران خانوردیلو 0 3100000 02166670027 1399-05-06 13:08:50
آهن آلات برادران خانوردیلو 2150000 2150000 02166670027 1399-04-09 17:27:00
اهن الات حاج محمدی 1750000 0 02166292950 1398-11-01 15:55:01
اهن الات حاج محمدی 1250 0 02166292950 1398-10-08 11:12:45
پیشرو صنعت 1220000 0 02145306 1398-09-14 09:54:00
اهن الات نامدار ودارا 1220000 0 09201140382 1398-09-09 16:04:08
ورق کریمی 1225000 0 55531000 1398-09-09 14:21:53
آهن آلات نوري 1190000 0 09121542938 1398-09-05 19:11:53
ورق کریمی 1190 0 55531000 1398-09-05 16:19:41
ورق کریمی 1175 0 55531000 1398-09-04 14:45:28
اهن الات حاج محمدی 1150 0 02166292950 1398-09-04 10:52:18
ورق کریمی 0 985000 55531000 1398-09-03 13:38:36
بنگاه شهر 1200000 0 02155219000 1398-08-27 23:38:35
اهن الات حاج محمدی 1200 0 02166292950 1398-08-23 12:17:30
ورق کریمی 1180000 0 02155531000 1398-08-13 15:26:09
ورق کریمی 1180000 0 02155531000 1398-08-13 15:25:15
نگین فولاد السا 1085000 02166396717 1398-07-20 13:29:48
بنیان فولاد قوام 1050000 0 05137138588 1398-06-31 14:37:32
تیرآهن جهان 1020000 0 02155509510 1398-06-31 14:26:35
آهن آلات رفیعی 10300000 0 02166316049 1398-06-26 11:50:18
۱۰۱ رسول 0 980000 02166319089 1398-06-03 13:28:24
اهن الات نامدار ودارا 970000 0 09201140382 1398-05-15 17:48:41
آهن البرز 900 0 02166315701 1398-05-15 08:28:31
۱۰۱ رسول 9650000 0 02166319089 1398-05-14 16:28:37
اهن الات نامدار ودارا 955000 0 09201140382 1398-05-13 16:08:40
اهن الات حاج محمدی 0 960 02166292950 1398-05-13 15:58:39
آکام فولاد رسام 4500 0 02166318806 1398-04-16 12:02:33
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
آناهیتا فلز غرب 970000 0 02155533726 1398-04-02 15:02:25
فولاد بیوک و شرکاء 842000 0 02161924 1398-04-01 19:36:52
سبزواری 759000 0 09156911209 1398-03-19 17:25:24
دنیز فولاد آریان 1012000 0 02133904215 1398-03-19 11:58:07
آهن آلات حیدریان 0 4250 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1000000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 973000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1015000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4370 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4370 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1030000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1030000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4270 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 977000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1045000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 995000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4270 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 985000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4230 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 990000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 975000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 990000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4250 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 975000 0 09363430601 1397-12-20 05:10:55
اهن الات نامدار ودارا 835005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 845005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
سامان 725000 0 1397-03-20 08:23:21
اهن الات خاکسار 3080 0 02435265636 1397-02-10 03:07:29
بنگاه حافظ 652000 0 09339841520 1396-12-27 06:02:56
تیرآهن پارسه 655000 0 02155440970 1396-12-17 08:36:58
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 1950000 1950000 02166670027 1399-04-03 16:33:05
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 2150000 2150000 02166670027 1399-04-09 17:28:36
نگین فولاد السا 945000 02166396717 1398-07-20 13:31:28
آهن آلات حیدریان 0 975000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 980000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 990000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1030000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1030000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1015000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 545000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:20
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 1250 0 02166292950 1398-10-08 11:12:38
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6805 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 7905 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 7810 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 6810 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 1200 0 02166292950 1398-09-04 10:55:40
اهن الات حاج محمدی 0 1200 02166292950 1398-08-23 12:17:43
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
تیرآهن پارسه 560000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:25
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1005000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1005000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن