دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 1300000 0 09121542938 1398-09-05 17:51:51
آهن البرز 4600 0 02166315701 1398-05-21 16:34:02
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 2710000 2710000 02166670027 1399-04-09 17:29:04
آهن آلات نوري 14850000 0 09121542938 1398-09-05 19:13:46
ورق کریمی 1480 0 55531000 1398-09-05 14:34:55
نگین فولاد السا 1415000 02166396717 1398-07-20 13:30:01
۱۰۱ رسول 1310000 0 02166319089 1398-06-03 13:30:14
اهن الات نامدار ودارا 1320000 0 09201140382 1398-05-15 17:30:19
اهن الات نامدار ودارا 1320000 0 09201140382 1398-05-13 16:08:32
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
فولاد بیوک و شرکاء 1425000 0 02161924 1398-04-01 19:38:42
دنیز فولاد آریان 1450000 0 02133904215 1398-03-19 11:58:31
آهن آلات حیدریان 0 1350000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1360000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4870 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1370000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1360000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1370000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1380000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1400000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1330000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1335000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1330000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1320000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1330000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4720 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1350000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 1140000 0 09363430601 1397-12-20 05:11:14
مجید 1220000 0 09363430601 1397-12-20 05:03:04
اهن الات نامدار ودارا 1105005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 1080005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 1100005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
بنگاه حافظ 828000 0 09339841520 1396-12-27 06:03:11
تیرآهن پارسه 840000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 3000000 3000000 02166670027 1399-04-03 16:33:46
نگین فولاد السا 1235000 02166396717 1398-07-20 13:31:40
اهن الات نامدار ودارا 1210000 0 09201140382 1398-05-15 17:48:52
آهن آلات حیدریان 0 1270000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1250000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1280000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1270000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1280000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1280000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1280000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1300000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1210000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1210000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 1210000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6805 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 6855 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 6855 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6860 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 6810 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 1260000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1260000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1260000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1270000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1270000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1270000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1300000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1270000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1250000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1200000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1345000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1345000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن