دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

تیرآهن 24


       
       

قیمت روز تیرآهن
نوع قیمت
14 ذوب آهن 740000
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 1840000 0 09201140382 1398-03-20 15:46:38
اهن الات نامدار ودارا 1850000 0 09201140382 1398-03-20 15:38:06
دنیز فولاد آریان 1840000 0 02133904215 1398-03-19 11:59:47
آهن آلات حیدریان 0 1585000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1640000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4320 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1650000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4320 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1630000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4320 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1645000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1700000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4350 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1600000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1640000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1600000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4280 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1630000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4230 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1565000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4250 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 1650000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 1480000 09363430601 1397-12-20 05:11:25
اهن الات نامدار ودارا 1350005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 13750005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 1350005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1635000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1635000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 9610 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9605 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن