دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 5100000 0 02188944326 1399-08-03 12:27:32
اهن الات نامدار ودارا 5040000 0 09201140382 1399-08-01 12:53:38
آهن آلات نوري 5070000 0 09121542938 1399-08-01 11:29:01
آهن آلات برادران خانوردیلو 3200000 3200000 02166670027 1399-04-07 13:40:20
نگین فولاد السا 1915000 02166396717 1398-07-20 13:30:18
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:15
فولاد بیوک و شرکاء 1828000 0 02161924 1398-04-01 19:39:20
دنیز فولاد آریان 1840000 0 02133904215 1398-03-19 11:59:47
آهن آلات حیدریان 0 1585000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4320 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1640000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1650000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4320 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1630000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4320 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1645000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1700000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4350 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1600000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4280 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1640000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1600000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4230 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1630000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1565000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1650000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4250 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 1480000 0 09363430601 1397-12-20 05:11:25
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 25000 0 09201140382 1399-07-16 12:56:56
اهن الات نامدار ودارا 25000 0 09201140382 1399-07-16 12:56:47
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1635000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1635000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن