دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 5800000 5800000 02166670027 1399-04-07 13:40:34
نگین فولاد السا 2975000 02166396717 1398-07-20 13:49:57
نگین فولاد السا 2975000 02166396717 1398-07-20 13:30:47
بنگاه شهر 2990000 0 02155219000 1398-07-17 14:43:23
اهن الات نامدار ودارا 3040000 0 09201140382 1398-05-13 16:23:18
اهن الات نامدار ودارا 3035000 0 09201140382 1398-05-13 16:07:55
آهن آلات حیدریان 0 2990000 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5900 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2980000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2980000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5900 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5900 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2990000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5900 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 3010000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 3010000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 3000000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 2790005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 2780005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 2790005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 9310 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9510 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9505 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9305 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 2900000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2900000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2900000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2900000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 2900000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 2900000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 2870000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 2985000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 2985000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن