دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد امیر کبیر خزر       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 6550 0 02166292950 1399-03-01 10:33:29
نگین فولاد السا 4200 02166396717 1398-07-20 13:45:50
میلگرد متین 3980 0 02166315542 1398-06-12 13:22:24
اهن الات حاج محمدی 4200 0 02166292950 1398-06-12 12:01:08
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 6100 0 09121542938 1398-12-12 21:56:40
اهن الات حاج محمدی 4700 0 02166292950 1398-10-03 12:39:14
فرید 4720 0 02166143540 1398-09-30 09:25:37
بازرگانی مشاور 4850 0 02166134885 1398-09-19 10:59:28
اهن الات حاج محمدی 4670 0 02166292950 1398-09-16 14:07:26
نگین فولاد السا 4145 02166396717 1398-07-20 13:47:21
آهن البرز 0 4140 02166315701 1398-05-23 09:04:56
اهن الات حاج محمدی 0 4160 02166292950 1398-05-22 12:07:45
اهن الات حاج محمدی 0 4150 02166292950 1398-05-20 15:04:47
آهن البرز 0 4150 02166315701 1398-05-19 04:20:41
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
بنگاه مهدی 4780 0 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 0 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
بنگاه حافظ 0 2990 09339841520 1397-03-21 05:42:18
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:48
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 6000 0 02166292950 1398-11-29 12:57:40
بازرگانی مشاور 4800 0 02166134885 1398-09-23 12:08:58
بازرگانی مشاور 4850 0 02166134885 1398-09-19 11:00:58
نگین فولاد السا 4145 02166396717 1398-07-20 13:48:08
آهن البرز 4150 0 02166315701 1398-05-21 16:34:10
اهن الات حاج محمدی 4150 0 02166292950 1398-05-20 18:11:39
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
بنگاه مهدی 4780 0 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 0 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4900 0 02166292950 1398-11-01 15:53:22
بازرگانی مشاور 0 4850 02166134885 1398-09-19 11:00:51
نگین فولاد السا 4145 02166396717 1398-07-20 13:48:00
آهن البرز 0 4170 02166315701 1398-05-17 00:04:15
اهن الات حاج محمدی 0 4180 02166292950 1398-05-16 09:27:36
دنیای آهن 0 4200 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-15 16:06:09
آهن البرز 0 4100 02166315701 1398-05-15 08:48:16
۱۰۱ رسول 0 4180 02166319089 1398-05-14 16:34:57
اهن الات حاج محمدی 0 4150 02166292950 1398-05-13 10:17:29
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
آهن پارسا 4180 4090 02166311045 1398-04-12 17:24:57
بنگاه مهدی 4780 0 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 0 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:51
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4700 0 02166292950 1398-10-01 12:51:56
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
آهن آلات نگین افزل 5000 0 02166138255 1398-03-07 19:22:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی مشاور 4800 0 02166134885 1398-09-19 10:58:15
اهن الات حاج محمدی 4330 0 02166292950 1398-09-04 10:19:15
نگین فولاد السا 4145 02166396717 1398-07-20 13:48:26
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
حیدربیگی 4100 0 02166206316 1398-04-19 21:40:04
میلگرد مهدی 4180 0 02166314357 1398-04-19 16:40:49
مجید 0 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
بنگاه حافظ 0 2990 09339841520 1397-03-21 05:41:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نگین فولاد السا 4145 02166396717 1398-07-20 13:48:17
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نگین فولاد السا 4145 02166396717 1398-07-20 13:47:53
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:42
بنگاه مهدی 4780 0 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 0 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:53
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نگین فولاد السا 4145 02166396717 1398-07-20 13:47:43
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نگین فولاد السا 4290 02166396717 1398-07-20 13:45:36
اهن الات حاج محمدی 0 4180 02166292950 1398-05-16 08:02:29
دنیای آهن 0 4150 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-15 16:05:20
آهن البرز 0 4280 02166315701 1398-05-15 15:04:31
۱۰۱ رسول 0 4260 02166319089 1398-05-15 14:59:23
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4470 0 02166315701 1398-06-27 16:53:34
میلگرد متین 3990 0 02166315542 1398-06-26 12:05:27
اهن الات حاج محمدی 4060 0 02166292950 1398-06-25 16:35:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
توری شادآباد 2435 0 66670451 1396-11-30 05:51:39
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد