دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد امیر کبیر خزر       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
16 میانه 4150
16 هیربد 4140
18 بردسیرکرمان 4100
18 بافق یزد 4100
20 خلیج فارس 4100
18 احرامیان یزد 4150
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 0 4140 02166315701 1398-05-23 09:04:56
اهن الات حاج محمدی 0 4160 02166292950 1398-05-22 12:07:45
اهن الات حاج محمدی 0 4150 02166292950 1398-05-20 15:04:47
آهن البرز 0 4150 02166315701 1398-05-19 04:20:41
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
بنگاه مهدی 4780 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
بنگاه حافظ 0 2990 09339841520 1397-03-21 05:42:18
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:48
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4150 0 02166315701 1398-05-21 16:34:10
اهن الات حاج محمدی 4150 0 02166292950 1398-05-20 18:11:39
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
بنگاه مهدی 4780 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 0 4170 02166315701 1398-05-17 00:04:15
اهن الات حاج محمدی 0 4180 02166292950 1398-05-16 09:27:36
دنیای آهن 0 4200 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-15 16:06:09
آهن البرز 0 4100 02166315701 1398-05-15 08:48:16
۱۰۱ رسول 0 4180 02166319089 1398-05-14 16:34:57
اهن الات حاج محمدی 0 4150 02166292950 1398-05-13 10:17:29
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
آهن پارسا 4180 4090 02166311045 1398-04-12 17:24:57
بنگاه مهدی 4780 0 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:51
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 4180 02166292950 1398-05-16 08:02:29
دنیای آهن 0 4150 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-15 16:05:20
آهن البرز 0 4280 02166315701 1398-05-15 15:04:31
۱۰۱ رسول 0 4260 02166319089 1398-05-15 14:59:23
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:42
بنگاه مهدی 4780 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:53
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
حیدربیگی 4100 0 02166206316 1398-04-19 21:40:04
میلگرد مهدی 4180 0 02166314357 1398-04-19 16:40:49
مجید 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
بنگاه حافظ 0 2990 09339841520 1397-03-21 05:41:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
آهن آلات نگین افزل 5000 02166138255 1398-03-07 19:22:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
توری شادآباد 2435 0 66670451 1396-11-30 05:51:39
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد