دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد بافق یزد       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 13500 0 09121542938 1399-10-15 14:36:41
اهن الات نامدار ودارا 13300 0 09201140382 1399-10-11 11:58:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 13500 0 09121542938 1399-10-15 14:36:34
اهن الات نامدار ودارا 13300 0 09201140382 1399-10-11 11:58:45
نرخ آهن 12220 0 02188949525 1399-09-30 14:30:49
فولاد مهر آداك 5000 0 02188199983 1398-02-26 12:02:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 13500 0 09121542938 1399-10-15 14:36:25
اهن الات نامدار ودارا 13300 0 09201140382 1399-10-11 11:58:35
نرخ آهن 12220 0 02188949525 1399-09-30 14:30:42
میلگرد متین 4000 0 02166315542 1398-06-06 11:58:29
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-06-03 12:46:11
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 12400 0 09121542938 1399-10-01 17:02:37
نرخ آهن 11000 0 02188949525 1399-09-01 15:48:22
عایق لوله پویا گستر 3900 0 66193966 1397-06-06 03:10:57
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 12080 0 02188949525 1399-09-19 15:26:19
اهن الات نامدار ودارا 11400 0 09201140382 1399-09-17 12:55:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
روزبهی 115000 0 09123550685 1399-09-18 15:36:24
نرخ آهن 11000 0 02188949525 1399-09-01 15:49:21
آهن امروز 0 4220 09101303206 1397-12-02 00:00:00
انبار پارس 2060 0 02155508656 1396-10-25 04:07:02
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 11850 0 02188949525 1399-09-18 15:36:18
اهن الات نامدار ودارا 11400 0 09201140382 1399-09-17 12:55:16
اهن الات حاج محمدی 4180 0 02166292950 1398-05-16 08:03:40
آهن البرز 4150 0 02166315701 1398-05-15 08:28:25
۱۰۱ رسول 4240 0 02166319089 1398-05-14 16:33:32
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ماهان 0 104000 09120871374 1399-06-15 12:29:55
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی مشاور 4840 0 02166134885 1398-09-23 12:09:17
عایق لوله پویا گستر 3900 0 66193966 1397-06-06 03:10:48
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4200 0 02166315542 1398-04-24 18:11:51
رضایی 4500 0 02166671201 1398-04-20 13:42:40
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میرزایی 4270 4270 02166312777 1398-04-16 11:22:32
فولاد مهر آداك 5000 0 02188199983 1398-02-26 12:02:54
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد