دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد خلیج فارس       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 13500 0 09121542938 1399-10-15 14:32:27
اهن الات نامدار ودارا 13250 0 09201140382 1399-10-11 11:59:58
نرخ آهن 11050 0 02188949525 1399-09-01 15:50:12
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 13500 0 09121542938 1399-10-15 14:32:17
اهن الات نامدار ودارا 13250 0 09201140382 1399-10-11 11:59:58
میلگرد متین 0 4000 02166315542 1398-06-09 18:52:38
اهن الات حاج محمدی 0 4100 02166292950 1398-06-04 21:12:52
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 13500 0 09121542938 1399-10-15 14:32:09
بازرگانی مشاور 0 4830 02166134885 1398-09-19 11:01:21
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 13500 0 09121542938 1399-10-15 14:32:03
آهن امروز 0 4170 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 13250 0 09201140382 1399-10-11 11:59:58
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 13300 0 09201140382 1399-10-04 11:48:08
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11800 0 09121542938 1399-09-22 16:48:44
میلگرد متین 4000 0 02166315542 1398-06-09 18:51:37
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-06-03 12:46:02
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4210 0 02166315701 1398-05-15 08:44:03
۱۰۱ رسول 4360 0 02166319089 1398-05-14 16:32:42
اهن الات حاج محمدی 4140 0 02166292950 1398-05-13 10:17:13
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4130 0 02166315701 1398-05-15 08:43:49
۱۰۱ رسول 4240 0 02166319089 1398-05-14 16:32:33
اهن الات حاج محمدی 4150 0 02166292950 1398-05-12 11:39:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد