دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد روهینا دزفول       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11000 0 09121542938 1399-06-22 16:17:26
اهن الات حاج محمدی 0 4100 02166292950 1398-06-10 22:01:30
میلگرد متین 0 3990 02166315542 1398-06-09 18:52:19
اهن الات حاج محمدی 4120 0 02166292950 1398-05-28 09:37:35
دنیای آهن 4200 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-15 16:04:55
آهن البرز 4200 0 02166315701 1398-05-15 08:36:01
۱۰۱ رسول 4150 0 02166319089 1398-05-14 16:31:03
اهن الات حاج محمدی 4160 0 02166292950 1398-05-13 10:16:50
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 5000 0 02166292950 1398-11-05 12:48:50
آهن آلات نوري 4700 0 09121542938 1398-09-05 19:14:40
اهن الات حاج محمدی 4300 0 02166292950 1398-05-30 11:01:14
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2370 02166675901 1396-09-29 05:20:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی مشاور 4900 0 02166134885 1398-09-23 12:09:57
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-06-10 15:04:25
میلگرد متین 4010 0 02166315542 1398-06-09 18:49:58
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4430 0 09121542938 1398-09-04 15:27:29
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-06-10 22:01:38
میلگرد متین 4000 0 02166315542 1398-06-09 18:50:20
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2250 02166675901 1396-09-29 05:18:09
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 3920 0 02166315542 1398-06-30 13:08:14
اهن الات نوین 4050 0 02166143573 1398-06-30 10:53:29
اهن الات حاج محمدی 4080 4300 02166292950 1398-06-30 10:49:11
اهن الات حاج محمدی 4150 0 02166292950 1398-05-20 15:04:35
آهن البرز 4300 0 02166315701 1398-05-19 10:32:06
بهاران 3990 0 02166142769 1398-04-29 13:47:42
بهاران 4000 0 02166142769 1398-04-29 13:44:59
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:28:51
فولاد غرب 41900 0 02166670001 1398-04-26 12:12:33
میلگرد متین 4095 0 02166315542 1398-04-26 11:02:05
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4090 0 09121542938 1398-06-23 15:00:47
اهن الات حاج محمدی 4070 0 02166292950 1398-06-23 11:19:08
میلگرد متین 3990 0 02166315542 1398-06-20 16:24:16
بهاران 3990 0 02166142769 1398-04-29 13:45:25
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:45:41
میلگرد متین 4160 0 02166315542 1398-04-24 18:12:40
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-06-10 22:01:43
میلگرد متین 3990 0 02166315542 1398-06-09 18:52:10
آهن البرز 4280 0 02166315701 1398-05-15 08:43:36
۱۰۱ رسول 4360 0 02166319089 1398-05-14 16:32:11
اهن الات حاج محمدی 4120 0 02166292950 1398-05-12 14:25:42
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2310 02166675901 1396-09-29 05:19:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4130 0 02166292950 1398-05-30 11:01:23
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4170 0 02166292950 1398-05-16 09:29:12
آهن البرز 4280 0 02166315701 1398-05-15 08:48:01
۱۰۱ رسول 4180 0 02166319089 1398-05-14 16:32:19
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد