دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد شاهین بناب       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 14300 0 09201140382 1399-10-15 14:21:51
آهن آلات نوري 14200 0 09121542938 1399-10-11 12:02:00
نرخ آهن 13400 0 02188949525 1399-10-02 16:34:35
اهن الات حاج محمدی 0 6500 02166292950 1399-03-01 10:30:13
آهن البرز 4150 0 02166315701 1398-06-27 16:52:32
میلگرد متین 4150 0 02166315542 1398-06-12 13:22:36
میلگرد متین 4280 0 02166315542 1398-04-29 18:58:20
بهاران 4000 0 02166142769 1398-04-29 13:44:17
برج غرب 4070 0 02166670275 1398-04-27 12:04:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 13300 0 09121542938 1399-10-11 12:02:10
میلگرد متین 4000 0 02166315542 1398-04-29 18:58:28
بهاران 4000 0 02166142769 1398-04-29 13:47:03
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4350 0 02166292950 1398-09-10 13:10:06
۱۰۱ رسول 4250 0 02166319089 1398-05-27 13:27:08
اهن الات حاج محمدی 4130 0 02166292950 1398-05-26 22:31:23
اهن الات خاکسار 3900 0 02435265636 1398-04-30 00:38:05
میلگرد متین 4000 0 02166315542 1398-04-29 18:58:43
بهاران 3990 0 02166142769 1398-04-29 13:44:26
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
رحیمی 2400 0 02155508144 1396-10-17 04:44:46
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4020 0 02166315542 1398-06-30 13:10:05
آهن البرز 4470 0 02166315701 1398-06-27 16:52:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 0 3980 02166315542 1398-06-09 18:52:51
اهن الات حاج محمدی 0 4100 02166292950 1398-06-04 21:12:59
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
رحیمی 2230 0 02155508144 1396-10-17 04:46:46
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بهاران 4000 0 02166142769 1398-04-29 13:47:16
میلگرد متین 4050 0 02166315542 1398-04-26 15:58:20
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:40:59
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4050 0 02166315542 1398-04-29 13:45:18
بهاران 3980 0 02166142769 1398-04-29 13:44:10
برج غرب 4060 0 02166670275 1398-04-27 12:04:37
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4100 0 02166315542 1398-04-29 13:45:09
بهاران 3980 0 02166142769 1398-04-29 13:43:58
برج غرب 4050 0 02166670275 1398-04-27 12:04:30
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 17:32:16
رحیمی 2220 0 02155508144 1396-10-17 04:44:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد