دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد نورد تهران


       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
14 ذوب آهن 4100
16 روهینا دزفول 4095
16 ذوب آهن 4100
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4290 0 02166315542 1398-04-24 18:10:37
آهن آلات محمد 4300 0 02166314518 1398-04-24 14:11:03
بهاران 4200 0 02166142769 1398-04-24 14:05:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4350 0 02166315542 1398-04-24 14:15:15
آهن آلات محمد 4100 0 02166314518 1398-04-24 14:10:51
بهاران 4250 0 02166142769 1398-04-24 14:04:51
میران 44500 0 02166670609 1398-04-24 14:01:59
فروشگاه قوجایی 4550 0 02166670452 1398-04-24 12:05:39
آهن آلات ۱۱۰ 4200 0 02166670391 1398-04-24 11:37:28
رابیتس محمد 4450 0 02166673285 1398-04-23 17:55:40
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
اهن دنيز 4690 0 02155538793 1398-04-03 14:51:11
اهن دنيز 4700 0 02155538793 1398-04-02 18:51:53
اهن دنيز 4700 4690 02155538793 1398-04-02 18:49:02
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات ۱۱۰ 4350 0 02166670391 1398-04-24 11:37:16
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد حسنلو 5320 02155508737 1398-04-05 12:34:45
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد حسنلو 0 53200 02155508737 1398-04-05 12:38:07
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد حسنلو 53200 02155508737 1398-04-05 12:38:07
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد حسنلو 0 5320 02155508737 1398-04-05 12:34:45
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد