دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد نورد تهران       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
20 ذوب آهن 40800
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 4150 09121542938 1398-07-01 12:58:36
میلگرد متین 0 395 02166315542 1398-06-30 13:09:19
آهن پی سازه 0 4100 02155445317 1398-06-28 16:24:04
آهن البرز 0 4170 02166315701 1398-06-27 16:51:37
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:42:47
میلگرد متین 4350 0 02166315542 1398-04-24 14:15:15
آهن آلات محمد 4100 0 02166314518 1398-04-24 14:10:51
بهاران 4250 0 02166142769 1398-04-24 14:04:51
میران 44500 0 02166670609 1398-04-24 14:01:59
فروشگاه قوجایی 4550 0 02166670452 1398-04-24 12:05:39
آهن آلات ۱۱۰ 4200 0 02166670391 1398-04-24 11:37:28
رابیتس محمد 4400 0 02166673285 1398-04-23 17:55:40
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
اهن دنيز 4690 0 02155538793 1398-04-03 14:51:11
اهن دنيز 4700 0 02155538793 1398-04-02 18:51:53
اهن دنيز 4700 4690 02155538793 1398-04-02 18:49:02
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 0 09121542938 1398-07-01 12:57:41
اهن الات نامدار ودارا 5150 0 09201140382 1398-06-31 17:34:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
رضایی 0 6500 02166671201 1398-04-31 18:54:44
میلگرد متین 4200 4050 02166315542 1398-04-29 18:56:04
برج غرب 4050 0 02166670275 1398-04-27 12:03:12
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد حسنلو 0 5320 02155508737 1398-04-05 12:34:45
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:42:55
میلگرد متین 4290 0 02166315542 1398-04-24 18:10:37
آهن آلات محمد 4300 0 02166314518 1398-04-24 14:11:03
بهاران 4200 0 02166142769 1398-04-24 14:05:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات ۱۱۰ 4350 0 02166670391 1398-04-24 11:37:16
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد حسنلو 0 5320 02155508737 1398-04-05 12:34:45
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد حسنلو 0 53200 02155508737 1398-04-05 12:38:07
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد حسنلو 0 53200 02155508737 1398-04-05 12:38:07
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد