دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران

میلگرد هیربد


       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:56:38
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:36:14
فولاد مدائن 4800 4800 02166313015 1398-03-11 12:49:50
آهن امروز 0 4470 09101303206 1397-12-02 00:00:00
اهن عسگری 2400 0 02166315563 1397-01-06 16:43:06
انبار پارس 2220 0 02155508656 1396-11-07 07:15:11
پاسارگاد 2200 0 02166315604 1396-10-23 04:14:57
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:31
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:36:14
فولاد مدائن 4800 4800 02166313015 1398-03-11 12:49:50
آهن آلات نگین افزل 4800 02166138255 1398-03-04 16:04:20
آهن میثاق 4890 09127063707 1398-02-29 12:39:08
اهن عسگری 2400 0 02166315563 1397-01-06 16:43:05
انبار پارس 2220 0 02155508656 1396-11-07 07:14:41
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:26
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:36:14
آهن میثاق 4890 09127063707 1398-02-29 12:39:08
اهن عسگری 2400 100 02166315563 1397-01-06 16:43:01
گودرزی 2400 0 02155446300 1396-12-16 06:29:09
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2320 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2240 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2410 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2310 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
انبار پارس 2220 0 02155508656 1396-11-07 07:14:09
پاسارگاد 2200 0 02166315604 1396-10-23 04:13:16
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:21
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:36:14
اهن عسگری 2400 0 02166315563 1397-01-06 16:43:10
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:15
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
اهن کاوه 4660 0 02155512300 1398-03-19 13:36:14
آهن میثاق 4890 0 09127063707 1398-02-29 12:39:08
اهن عسگری 2430 0 02166315563 1397-01-06 16:43:02
گودرزی 2400 0 02155446300 1396-12-16 06:29:09
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2320 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2410 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2240 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2310 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
انبار پارس 2220 0 02155508656 1396-11-07 07:13:37
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:08:32
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:10
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
اهن کاوه 4660 02155512300 1398-03-19 13:36:14
فولاد مدائن 4800 4800 02166313015 1398-03-11 12:49:50
آهن میثاق 4890 09127063707 1398-02-29 12:39:08
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2240 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2200 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2210 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2220 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2260 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
انبار پارس 2220 0 02155508656 1396-11-07 07:14:24
پاسارگاد 2200 0 02166315604 1396-10-23 04:14:39
پاسارگاد 2250 0 02166315604 1396-09-29 05:46:07
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4350 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-02 13:47:05
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
تجارت غرب 4150 0 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-12 03:47:49
توبا 2230 0 02155449728 1396-10-17 23:09:25
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

36

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 0 02166315701 1398-04-01 13:25:31
فولاد مدائن 4580 4570 02166313015 1398-03-25 12:58:50
آهن آلات نگین افزل 4700 02166138255 1398-03-04 16:00:55
توبا 2230 0 02155449728 1396-10-17 23:09:23
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4400 02166315701 1398-04-01 13:25:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نگین افزل 5400 02166138255 1398-03-04 16:17:38
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نگین افزل 4700 0 02166138255 1398-03-04 16:00:55
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن