دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد کویر کاشان       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
16 صبا فولاد زاگرس 4080
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرید 0 4150 02166143540 1398-07-14 10:45:29
دنیای آهن 4250 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:25
فولاد مهر آداك 5050 0 02188199983 1398-02-26 12:03:04
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تیرآهن جهان 3900 0 02155509510 1398-06-31 14:32:10
آهن البرز 4230 0 02166315701 1398-05-15 08:49:51
۱۰۱ رسول 4360 0 02166319089 1398-05-14 16:36:12
اهن الات حاج محمدی 4200 0 02166292950 1398-05-09 12:31:37
دنیای آهن 0 4700 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:38:53
دنیای آهن 4250 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:17
میلگرد متین 0 4100 02166315542 1398-04-29 13:44:40
برج غرب 0 4060 02166670275 1398-04-27 12:04:01
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تیرآهن جهان 3900 0 02155509510 1398-06-31 14:32:10
بهاران 0 4120 02166142769 1398-05-02 10:40:01
دنیای آهن 0 4300 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:38:44
دنیای آهن 4350 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:35:01
دنیای آهن 4300 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:36
میلگرد متین 0 4150 02166315542 1398-04-29 13:44:16
برج غرب 0 4050 02166670275 1398-04-27 12:03:35
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4040 0 02166315542 1398-06-30 13:08:58
آهن پی سازه 4100 0 02155445317 1398-06-28 16:23:49
آهن البرز 0 4200 02166315701 1398-05-15 08:49:00
۱۰۱ رسول 0 4360 02166319089 1398-05-14 16:35:59
اهن الات حاج محمدی 0 4160 02166292950 1398-05-09 12:30:01
بهاران 4150 0 02166142769 1398-05-02 10:39:08
دنیای آهن 0 4250 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:38:58
دنیای آهن 4250 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:47
میلگرد متین 4100 0 02166315542 1398-04-30 20:01:15
میلگرد متین 0 4100 02166315542 1398-04-29 13:44:48
برج غرب 0 4060 02166670275 1398-04-27 12:04:11
رضایی 0 4100 02166671201 1398-04-26 13:42:29
میلگرد متین 0 4150 02166315542 1398-04-24 14:12:11
بهاران 0 4000 02166142769 1398-04-24 14:12:10
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4080 0 02166315542 1398-06-30 13:08:51
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4330 0 02166315542 1398-06-16 12:23:36
آهن آلات حیدریان 0 6260 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 6000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 6000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5990 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5500 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 5610 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4300 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:34:55
دنیای آهن 4400 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:09
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4250 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:42
فولاد مهر آداك 5050 0 02188199983 1398-02-26 12:03:12
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4250 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:30
میلگرد متین 4050 0 02166315542 1398-04-29 18:55:10
بهاران 3990 0 02166142769 1398-04-29 13:44:43
میلگرد متین 4100 0 02166315542 1398-04-26 15:58:38
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:28:10
فولاد غرب 41800 0 02166670001 1398-04-26 12:50:39
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4500 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:04
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 6360 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5750 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

36

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد