دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد 10       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرید 0 4042 02166143540 1398-07-14 11:04:46
اهن الات حاج محمدی 4140 0 02166292950 1398-05-30 10:39:04
بهاران 4070 0 02166142769 1398-05-02 10:40:13
میلگرد متین 4000 0 02166315542 1398-04-29 18:57:31
رضایی 4350 0 02166671201 1398-04-20 13:44:53
آهن آلات نوري 5050 5050 09121542938 1398-03-04 15:08:01
آهن آلات حیدریان 0 5310 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5030 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5090 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-11-01 03:54:58
اشک تلخ 2150 0 02155508223 1396-10-24 03:19:27
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تیرآهن جهان 4390 0 02155509510 1398-06-31 14:37:39
اهن الات حاج محمدی 0 4140 02166292950 1398-05-29 13:57:24
دنیای آهن 4300 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:33:55
بنگاه امیر حسین 4300 0 02166672928 1398-04-23 16:32:55
میلگرد مهدی 4150 4100 02166314357 1398-04-18 12:38:30
میلگرد طاها 4200 4200 02166315973 1398-04-16 16:59:19
خلیج فارس 4300 4250 02166313295 1398-04-15 11:45:18
آهن آلات امیر 4950 0 05136901509 1398-02-31 15:12:17
آهن آلات نوري 4800 4700 09121542938 1398-02-10 18:08:42
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2310 02166675901 1396-09-29 04:49:56
پاسارگاد 2150 0 02166315604 1396-09-08 07:19:05
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 6700 0 09121542938 1398-12-12 21:57:40
فرید 0 4680 02166143540 1398-09-30 09:20:01
بازرگانی مشاور 4850 0 02166134885 1398-09-19 11:06:02
بازرگانی مشاور 5100 0 02166134885 1398-09-19 10:59:42
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-09-13 11:57:24
اهن الات حاج محمدی 4160 0 02166292950 1398-05-22 10:18:38
آهن البرز 4300 0 02166315701 1398-05-21 16:32:52
میلگرد متین 4100 0 02166315542 1398-04-31 21:28:51
رضایی 4200 0 02166671201 1398-04-31 19:06:12
میلگرد متین 4080 0 02166315542 1398-04-29 18:57:03
بهاران 3990 0 02166142769 1398-04-29 13:46:37
برج غرب 4050 0 02166670275 1398-04-27 12:03:04
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:46:09
میلگرد متین 4250 0 02166315542 1398-04-24 14:13:46
بهاران 4050 0 02166142769 1398-04-23 11:01:53
رضایی 4500 0 02166671201 1398-04-20 13:46:41
میلگرد مهدی 4200 0 02166314357 1398-04-19 16:40:40
میلگرد مهدی 4200 0 02166314357 1398-04-19 16:39:12
میلگرد متین 4250 4350 02166315542 1398-04-17 23:33:06
پاسارگاد 4200 0 02166314788 1398-04-15 12:00:08
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ماهان 102500 0 09120871374 1399-06-15 12:18:10
آهن آلات نوري 4090 4040 09121542938 1398-06-17 15:00:10
اهن الات حاج محمدی 4140 0 02166292950 1398-05-13 22:44:11
دنیای آهن 4100 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:33:39
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:46:16
اهن کاوه 0 0 02155512300 1398-04-26 11:59:11
آهن آلات محمد 4100 0 02166314518 1398-04-24 14:12:14
بنگاه امیر حسین 4200 0 02166672928 1398-04-23 16:34:58
میلگرد متین 4020 0 02166315542 1398-04-23 11:49:34
بهاران 4320 0 02166142769 1398-04-23 11:02:25
آهن علیرضا 4170 0 02166673135 1398-04-23 11:01:26
اهن کاوه 4250 0 02155512300 1398-04-09 13:37:06
آهن میثاق 4880 0 09127063707 1398-02-29 12:39:47
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4910 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اهن الات کوثر 3359 0 66316094 1397-04-11 13:09:05
اهن الات خاکسار 2590 0 02435265636 1397-02-08 09:01:32
اهن عسگری 2450 0 02166315563 1397-01-06 16:44:36
بنگاه پوریا 2200 0 02155533502 1396-10-17 03:20:49
پاسارگاد 2080 0 02166315604 1396-09-14 10:44:39
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نگین فولاد السا 4140 02166396717 1398-07-20 13:49:27
آهن آلات نوري 4880 4850 09121542938 1398-02-31 11:59:30
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ماهان 102500 0 09120871374 1399-06-15 12:16:16
بهاران 4070 0 02166142769 1398-05-02 10:38:57
میلگرد متین 4200 0 02166315542 1398-04-30 20:00:43
میلگرد متین 3990 0 02166315542 1398-04-29 18:54:47
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-06-10 22:01:43
میلگرد متین 3990 0 02166315542 1398-06-09 18:52:10
آهن البرز 4280 0 02166315701 1398-05-15 08:43:36
۱۰۱ رسول 4360 0 02166319089 1398-05-14 16:32:11
اهن الات حاج محمدی 4120 0 02166292950 1398-05-12 14:25:42
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2310 02166675901 1396-09-29 05:19:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11000 0 09121542938 1399-06-22 16:16:16
اهن الات حاج محمدی 10200 0 02166292950 1399-05-13 15:05:21
آهن آلات نوري 4090 4250 09121542938 1398-06-17 15:15:22
اهن کاوه 4250 0 02155512300 1398-04-09 13:37:30
فولاد مهر آداك 5020 0 02188199983 1398-02-26 12:04:21
فولاد آکام 2190 0 55533063 1396-11-04 03:50:55
تیراهن جهان 2160 0 ۵۵۵۰۹۵۱۰ 1396-10-30 06:06:47
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی مشاور 4900 0 02166134885 1398-09-19 11:01:07
میلگرد مهدی 4150 0 02166314357 1398-04-20 16:24:25
میلگرد متین 4050 0 02166315542 1398-04-20 13:53:32
آهن آلات پناهی 4350 4350 02166313295 1398-04-16 15:25:49
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
متین 2720 2695 55204400 1397-02-08 02:44:36
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5340 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5240 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 3130 09339841520 1397-03-20 08:18:11
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نگین فولاد السا 4290 02166396717 1398-07-20 13:45:36
اهن الات حاج محمدی 0 4180 02166292950 1398-05-16 08:02:29
دنیای آهن 0 4150 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-15 16:05:20
آهن البرز 0 4280 02166315701 1398-05-15 15:04:31
۱۰۱ رسول 0 4260 02166319089 1398-05-15 14:59:23
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 10100 0 02166292950 1399-05-13 15:07:57
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5150 5100 09121542938 1398-03-04 12:27:18
آهن آلات حیدریان 0 5530 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5420 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4550 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2310 02166675901 1396-09-29 05:15:29
بنگاه محمدی 0 2200 09355513835 1396-09-23 03:40:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4350 4250 09121542938 1398-06-17 15:53:59
فولاد گسترپارس 2280 0 66311414 1396-09-12 10:58:08
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات کوثر 3335 0 66316094 1397-04-11 13:10:24
اهن الات کوثر 3380 0 66316094 1397-04-11 13:09:58
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4650 0 02166292950 1398-09-28 10:25:58
بازرگانی مشاور 4800 0 02166134885 1398-09-23 12:08:09
فرید 4700 0 02166143540 1398-09-23 10:39:54
اهن الات حاج محمدی 4300 0 02166292950 1398-08-19 14:34:03
میلگرد متین 3980 0 02166315542 1398-06-07 18:44:30
اهن الات حاج محمدی 4060 0 02166292950 1398-06-05 16:03:25
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:45:27
فولاد غرب 6300 0 02166670001 1398-04-26 12:53:43
بهاران 4100 0 02166142769 1398-04-26 11:41:25
میلگرد متین 4160 0 02166315542 1398-04-24 18:12:29
میلگرد ضیایی 4250 4300 02166207652 1398-04-17 14:50:21
میلگرد ضیایی 4150 4100 02166207652 1398-04-16 17:03:18
آهن آلات نگین افزل 4650 0 02166138255 1398-03-04 16:16:00
بنگاه مهدی 4840 0 02166315304 1398-02-30 15:41:11
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 6400 0 02166292950 1399-03-01 10:33:15
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4100 0 02166315542 1398-04-29 13:45:09
بهاران 3980 0 02166142769 1398-04-29 13:43:58
برج غرب 4050 0 02166670275 1398-04-27 12:04:30
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2770 02155508038 1397-02-11 05:18:14
آهن مهدوی 0 2280 02155508034 1396-09-29 11:26:22
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4300 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:34:55
دنیای آهن 4400 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:09
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تیرآهن جهان 4075 0 02155509510 1398-06-31 14:34:13
آهن آلات نوري 5300 5300 09121542938 1398-02-19 11:47:54
آهن آلات حیدریان 0 4980 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4650 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4650 02188945129 1398-01-31 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4700 0 02166292950 1398-10-01 12:51:49
اهن الات حاج محمدی 4470 4180 02166292950 1398-05-16 08:03:14
دنیای آهن 0 4150 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-15 16:05:35
۱۰۱ رسول 0 4380 02166319089 1398-05-15 14:59:57
آهن البرز 0 4310 02166315701 1398-05-15 13:51:30
آهن البرز 0 4270 02166315701 1398-05-15 08:36:33
۱۰۱ رسول 0 4360 02166319089 1398-05-14 16:33:41
اهن الات حاج محمدی 0 4120 02166292950 1398-05-12 14:27:13
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5110 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5225 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4760 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4150 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4150 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن بهاران 2300 0 02166315789 1397-01-15 14:55:06
میلگرد تهران 2440 0 02166139083 1396-11-28 03:06:29
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2215 02166675901 1396-09-29 05:00:53
بورس میلگرد 2110 0 ۰۲۱۶۶۱۴۵۰۷۶‌ 1396-09-14 01:30:45
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5480 5450 09121542938 1398-02-10 18:07:56
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4210 0 02166315701 1398-05-15 08:44:03
۱۰۱ رسول 4360 0 02166319089 1398-05-14 16:32:42
اهن الات حاج محمدی 4140 0 02166292950 1398-05-13 10:17:13
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 0 4200 02166315701 1398-06-27 16:52:57
میلگرد متین 0 3920 02166315542 1398-06-23 14:54:46
آهن آلات نوري 0 4090 09121542938 1398-06-23 14:46:33
اهن الات حاج محمدی 0 4100 02166292950 1398-06-23 11:17:46
آهن آلات حیدریان 0 4830 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4830 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 4150 09121542938 1398-07-01 12:58:36
میلگرد متین 0 395 02166315542 1398-06-30 13:09:19
آهن پی سازه 0 4100 02155445317 1398-06-28 16:24:04
آهن البرز 0 4170 02166315701 1398-06-27 16:51:37
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:42:47
میلگرد متین 4350 0 02166315542 1398-04-24 14:15:15
آهن آلات محمد 4100 0 02166314518 1398-04-24 14:10:51
بهاران 4250 0 02166142769 1398-04-24 14:04:51
میران 44500 0 02166670609 1398-04-24 14:01:59
فروشگاه قوجایی 4550 0 02166670452 1398-04-24 12:05:39
آهن آلات ۱۱۰ 4200 0 02166670391 1398-04-24 11:37:28
رابیتس محمد 4400 0 02166673285 1398-04-23 17:55:40
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
اهن دنيز 4690 0 02155538793 1398-04-03 14:51:11
اهن دنيز 4700 0 02155538793 1398-04-02 18:51:53
اهن دنيز 4700 4690 02155538793 1398-04-02 18:49:02
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 4300 02166292950 1398-08-21 10:50:02
آهن آلات نوري 0 4250 09121542938 1398-07-27 21:18:25
اهن الات حاج محمدی 0 3990 02166292950 1398-07-24 11:22:02
فرید 0 4100 02166143540 1398-07-23 10:37:13
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5290 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تیرآهن جهان 4090 0 02155509510 1398-06-31 14:36:02
سادات 0 4430 02167952 1398-04-03 14:39:47
اهن الات خاکسار 2720 0 02435265636 1397-02-15 09:59:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4150 0 02166292950 1398-05-09 12:30:29
دنیای آهن 4100 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-06 13:52:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد چلسی 2810 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4970 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5055 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد