دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد 12       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرید 4710 0 02166143540 1398-09-30 09:24:45
تیرآهن جهان 4160 0 02155509510 1398-06-31 14:39:35
دنیای آهن 4300 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:33:50
آهن علیرضا 4180 0 02166673135 1398-04-22 17:53:25
میلگرد مهدی 4150 4100 02166314357 1398-04-18 12:38:30
میلگرد طاها 4200 4200 02166315973 1398-04-16 16:59:19
خلیج فارس 4300 4250 02166313295 1398-04-15 11:45:18
آهن آلات نوري 4520 4440 09121542938 1398-04-06 14:01:48
سبزواری 4900 0 09156911209 1398-03-27 14:16:33
سبزواری 4950 0 09156911209 1398-03-19 17:26:44
پاک سیما 0 5400 09355577783 1398-02-31 16:10:33
آهن آلات امیر 4950 0 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد مهر آداك 5250 0 02188199983 1398-02-26 12:03:17
آهن آلات حیدریان 0 4980 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4760 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4170 09101303206 1397-12-02 00:00:00
اهن الات خاکسار 2880 0 02435265636 1397-02-20 01:23:37
پاسارگاد 2150 0 02166315604 1396-09-08 07:19:05
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 1140 09121542938 1399-06-22 16:35:57
اهن الات حاج محمدی 4200 0 02166292950 1398-08-01 13:00:02
دنیای آهن 4100 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-06 13:52:32
بهاران 4100 0 02166142769 1398-05-02 10:37:31
میلگرد متین 4030 0 02166315542 1398-04-29 13:38:14
آهن آلات نوري 5000 5000 09121542938 1398-03-04 15:10:15
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4725 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5030 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4865 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4980 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-11-01 03:55:16
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-11-01 03:54:58
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-10-28 03:12:43
اشک تلخ 2135 0 02155508223 1396-10-27 03:12:04
اشک تلخ 2150 0 02155508223 1396-10-24 03:19:27
اشک تلخ 2130 0 02155508223 1396-10-17 23:52:03
اشک تلخ 2150 0 02155508223 1396-10-16 23:05:15
اشک تلخ 2100 0 02155508223 1396-10-12 23:44:46
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 10200 02166292950 1399-05-14 16:14:33
اهن الات حاج محمدی 10200 0 02166292950 1399-05-13 15:12:01
اهن الات حاج محمدی 5000 0 02166292950 1398-11-05 12:49:01
فرید 4800 4700 02166143540 1398-09-30 09:23:51
بازرگانی مشاور 4900 0 02166134885 1398-09-19 11:02:38
بازرگانی مشاور 4900 0 02166134885 1398-09-19 11:02:14
ورق کریمی 0 4530 55531000 1398-09-05 14:37:17
اهن الات حاج محمدی 4200 0 02166292950 1398-08-01 13:01:02
آهن آلات نوري 4350 4270 09121542938 1398-06-17 15:02:58
اهن الات حاج محمدی 4150 4150 02166292950 1398-06-09 13:34:22
میلگرد متین 4140 4010 02166315542 1398-06-07 18:47:32
میلگرد متین 4080 0 02166315542 1398-06-06 11:57:37
اهن الات حاج محمدی 4160 0 02166292950 1398-06-05 07:51:12
آهن البرز 4300 0 02166315701 1398-05-23 09:06:33
اهن الات حاج محمدی 4160 0 02166292950 1398-05-22 11:51:32
اهن الات نامدار ودارا 4320 0 09201140382 1398-05-15 17:36:38
دنیای آهن 4050 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-15 16:06:15
آهن البرز 4250 0 02166315701 1398-05-15 08:45:20
۱۰۱ رسول 4360 0 02166319089 1398-05-14 16:35:38
اهن الات حاج محمدی 4250 0 02166292950 1398-05-13 15:59:23
میلگرد متین 4350 0 02166315542 1398-04-24 14:14:32
رضایی 5400 0 02166671201 1398-04-21 09:37:54
میلگرد مهدی 4200 0 02166314357 1398-04-20 16:21:37
پاسارگاد 4200 0 02166314788 1398-04-15 11:58:36
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-05 00:00:00
تجارت غرب 3700 3800 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-20 06:04:59
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4090 4040 09121542938 1398-06-17 14:59:44
اهن الات حاج محمدی 4150 0 02166292950 1398-05-22 17:01:47
آهن البرز 4150 0 02166315701 1398-05-17 00:03:53
اهن الات حاج محمدی 4250 0 02166292950 1398-05-13 16:00:30
دنیای آهن 4100 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:33:27
اهن کاوه 4250 0 02155512300 1398-04-09 13:37:15
آهن میثاق 4880 0 09127063707 1398-02-29 12:39:47
آهن آلات حیدریان 0 4860 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4910 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4590 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 3670 09101303206 1397-12-02 00:00:00
اهن عسگری 2450 0 02166315563 1397-01-06 16:44:12
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 10950 09121542938 1399-06-22 16:34:44
نگین فولاد السا 4140 02166396717 1398-07-20 13:49:24
دنیای آهن 4150 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-05-15 16:04:49
آهن البرز 4200 0 02166315701 1398-05-15 08:35:04
۱۰۱ رسول 4160 0 02166319089 1398-05-14 16:34:44
آهن آلات نوري 4880 4850 09121542938 1398-02-31 11:58:42
اهن الات خاکسار 2700 0 02435265636 1397-02-09 05:37:54
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4430 0 09121542938 1398-09-04 15:27:29
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-06-10 22:01:38
میلگرد متین 4000 0 02166315542 1398-06-09 18:50:20
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2250 02166675901 1396-09-29 05:18:09
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 4250 09121542938 1398-06-17 15:14:59
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات پناهی 4350 4350 02166313295 1398-04-16 15:25:49
فولاد مهر آداك 5100 0 02188199983 1398-02-26 12:04:30
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4910 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4910 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4910 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4100 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی مشاور 4840 0 02166134885 1398-09-23 12:09:17
عایق لوله پویا گستر 3900 0 66193966 1397-06-06 03:10:48
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5120 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4010 09101303206 1397-12-02 04:00:00
آهن امروز 0 4010 09101303206 1397-11-29 00:33:41
تجارت غرب 0 4400 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-05 21:53:19
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 4200 0 09201140382 1398-06-31 17:38:02
بنیان فولاد قوام 4310 0 05137138588 1398-06-31 14:30:35
فولاد مهر آداك 5100 0 02188199983 1398-02-26 12:02:18
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 6550 0 02166292950 1399-03-01 10:33:29
نگین فولاد السا 4200 02166396717 1398-07-20 13:45:50
میلگرد متین 3980 0 02166315542 1398-06-12 13:22:24
اهن الات حاج محمدی 4200 0 02166292950 1398-06-12 12:01:08
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 12:27:42
آهن آلات حیدریان 0 5420 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4630 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4630 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4270 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4630 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات جاوید 10200 0 09124123969 1399-04-24 09:17:34
اهن الات حاج محمدی 0 4700 02166292950 1398-08-21 10:49:53
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4250 4130 09121542938 1398-06-17 15:59:59
دنیای آهن 4200 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:35:37
آهن آلات حیدریان 0 5170 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4910 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-18 00:00:00
اهن عسگری 2500 0 02166315563 1397-01-06 16:43:35
بورس میلگرد 2140 0 ۰۲۱۶۶۱۴۵۰۷۶‌ 1396-09-18 04:59:55
فولاد گسترپارس 2135 2100 66311414 1396-09-13 15:37:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4150 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:33:09
میلگرد ضیایی 4250 4300 02166207652 1398-04-17 14:50:21
میلگرد ضیایی 4150 4100 02166207652 1398-04-16 17:03:18
بنگاه مهدی 4840 0 02166315304 1398-02-30 15:41:12
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5150 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5150 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5160 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1397-12-05 00:00:00
وفا تجارت 3750 3700 09124528451 1397-09-20 01:08:53
رحیمی 2220 0 02155508144 1396-10-17 04:46:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4050 0 02166315542 1398-04-29 13:45:18
بهاران 3980 0 02166142769 1398-04-29 13:44:10
برج غرب 4060 0 02166670275 1398-04-27 12:04:37
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 03:02:11
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2770 02155508038 1397-02-11 05:18:28
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 3500 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تیرآهن جهان 3900 0 02155509510 1398-06-31 14:32:10
بهاران 0 4120 02166142769 1398-05-02 10:40:01
دنیای آهن 0 4300 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:38:44
دنیای آهن 4350 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:35:01
دنیای آهن 4300 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:36
میلگرد متین 0 4150 02166315542 1398-04-29 13:44:16
برج غرب 0 4050 02166670275 1398-04-27 12:03:35
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 4800 09121542938 1398-02-31 12:49:38
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4805 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4650 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4650 02188945129 1398-01-31 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2240 09339841520 1396-11-01 02:07:56
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2215 02166675901 1396-09-29 04:59:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-06-10 22:02:09
میلگرد متین 4000 0 02166315542 1398-06-09 18:50:40
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 0 4150 09201140382 1398-07-10 13:38:51
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4660 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4860 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4790 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4350 0 02166292950 1398-09-05 09:57:47
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
رضایی 0 6500 02166671201 1398-04-31 18:54:44
میلگرد متین 4200 4050 02166315542 1398-04-29 18:56:04
برج غرب 4050 0 02166670275 1398-04-27 12:03:12
حیدربیگی 4700 4650 02166206316 1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد حسنلو 0 5320 02155508737 1398-04-05 12:34:45
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4990 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5290 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1397-12-16 00:00:00
آهن امروز 0 4980 09101303206 1397-12-09 00:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1397-12-08 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1397-12-07 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-06 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سادات 0 4430 02167952 1398-04-03 14:39:47
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 3400 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5005 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4600 09101303206 1397-12-02 00:00:00
آهن امروز 0 4200 09101303206 1397-11-29 10:33:38
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد