دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد 22       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی مشاور 4830 0 02166134885 1398-09-23 12:09:08
اهن الات حاج محمدی 4890 0 02166292950 1398-09-20 15:03:15
اهن الات نامدار ودارا 5000 0 09201140382 1398-09-20 13:59:38
ورق کریمی 4480 0 55531000 1398-09-05 14:38:04
اهن الات حاج محمدی 4480 0 02166292950 1398-09-05 10:04:40
تیرآهن جهان 4160 0 02155509510 1398-06-31 14:39:35
آهن آلات نوري 4140 4040 09121542938 1398-06-17 14:53:04
اهن الات نامدار ودارا 4230 0 09201140382 1398-05-15 17:36:31
دنیای آهن 4180 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:34:07
میلگرد مهدی 4150 4100 02166314357 1398-04-18 12:38:30
آهن آلات محمد 4350 4290 02166314518 1398-04-16 18:06:35
میلگرد طاها 4200 4200 02166315973 1398-04-16 16:59:19
خلیج فارس 4300 4250 02166313295 1398-04-15 11:45:18
فولاد خراسان 0 42800 02155508267 1398-04-04 15:19:03
اهن کاوه 4690 0 02155512300 1398-03-19 13:37:20
آهن آلات امیر 4950 0 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد مهر آداك 5050 0 02188199983 1398-02-26 12:03:25
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4860 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 0 4590 09363430601 1397-12-20 05:01:42
آهن امروز 0 4720 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فولاد چلسی 2800 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
اهن عسگری 2490 0 02166315563 1397-01-13 08:20:59
گودرزی 2450 0 02155446300 1396-12-14 05:46:01
گودرزی 2350 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2230 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2270 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2370 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2290 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2270 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2270 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2270 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
میلگرد تهران 2435 0 02166139083 1396-11-28 03:06:43
امید 2230 0 02166317788 1396-11-11 03:34:13
عبدالهی 2250 0 66674882 1396-10-19 04:46:22
بنگاه حافظ 0 2260 09339841520 1396-10-19 04:14:27
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2200 02166675901 1396-09-29 04:48:35
پاسارگاد 2080 0 02166315604 1396-09-14 10:42:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بهاران 4000 0 02166142769 1398-04-29 13:45:48
میلگرد متین 4020 0 02166315542 1398-04-29 13:30:00
آهن آلات نوري 5000 5000 09121542938 1398-03-04 15:08:17
آهن آلات حیدریان 0 5210 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4990 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4855 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2235 02166675901 1396-09-29 04:52:26
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرید 0 3942 02166143540 1398-07-14 11:04:46
اهن الات نامدار ودارا 4150 0 09201140382 1398-06-31 17:38:39
آهن آلات نوري 4160 4150 09121542938 1398-06-17 15:12:00
اهن الات نامدار ودارا 4200 0 09201140382 1398-05-15 17:38:24
امید 4300 0 02166130709 1398-04-16 17:30:38
پاسارگاد 4200 0 02166314788 1398-04-15 11:59:27
بنگاه شرق 44000 0 02155441368 1398-04-02 13:22:24
آهن حامد 4650 0 02133809775 1398-03-28 17:50:53
اهن کاوه 4690 0 02155512300 1398-03-19 13:34:55
آهن آلات حیدریان 0 4930 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4670 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2415 09339841520 1396-10-27 01:52:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بهاران 4000 0 02166142769 1398-04-29 13:45:54
میلگرد متین 4050 0 02166315542 1398-04-29 13:43:00
آهن آلات نوري 4780 4750 09121542938 1398-02-31 11:59:54
انبار پارس 2170 0 02155508656 1396-10-25 04:02:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4170 0 02166292950 1398-05-16 09:29:12
آهن البرز 4280 0 02166315701 1398-05-15 08:48:01
۱۰۱ رسول 4180 0 02166319089 1398-05-14 16:32:19
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نگین فولاد السا 4150 02166396717 1398-07-20 13:48:46
آهن آلات پناهی 4350 4350 02166313295 1398-04-16 15:25:49
اهن کاوه 4660 0 02155512300 1398-03-19 13:35:30
فولاد مهر آداك 5000 0 02188199983 1398-02-26 12:04:40
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4740 09101303206 1397-12-05 00:00:00
متین 2645 2630 55204400 1397-02-08 02:43:21
فولاد آکام 2250 0 55533063 1396-11-04 03:49:03
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میرزایی 4270 4270 02166312777 1398-04-16 11:22:32
فولاد مهر آداك 5000 0 02188199983 1398-02-26 12:02:54
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5190 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4020 0 02166315542 1398-06-30 13:08:30
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نگین فولاد السا 4145 02166396717 1398-07-20 13:47:53
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:42
بنگاه مهدی 4780 0 02166315304 1398-03-03 00:06:34
مجید 0 4540 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد تهران 2400 0 02166139083 1396-11-28 03:06:53
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5320 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-16 12:41:44
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-09 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4750 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4700 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5110 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2240 09339841520 1396-10-25 02:43:47
بنگاه محمدی 0 2200 09355513835 1396-09-26 02:45:38
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4090 4080 09121542938 1398-06-17 16:04:18
دنیای آهن 4150 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:33:34
سادن 4950 4820 02833239390 1398-03-05 14:35:44
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4880 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد میانه بهنام 2300 0 02166138350 1396-11-03 04:00:25
میلگرد علی 2260 0 02166316902 1396-10-23 04:38:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دفتر متین 7200 02166315542 1399-03-26 17:44:39
بهاران 4000 0 02166142769 1398-04-29 13:46:00
میلگرد متین 4000 0 02166315542 1398-04-29 13:30:21
فولاد غرب 4170 0 02166670001 1398-04-22 11:56:30
میلگرد ضیایی 4250 4300 02166207652 1398-04-17 14:50:21
اهن کاوه 4640 0 02155512300 1398-03-19 13:36:46
بنگاه مهدی 4840 0 02166315304 1398-02-30 23:48:25
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4780 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2210 09339841520 1396-10-19 03:16:04
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات خاکسار 2850 0 02435265636 1397-02-25 17:32:16
رحیمی 2220 0 02155508144 1396-10-17 04:44:31
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2720 02155508038 1397-02-11 05:19:56
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آکام فولاد رسام 6200 02166318806 1399-01-26 15:06:47
اهن الات حاج محمدی 0 4420 02166292950 1398-09-04 10:56:15
دنیای آهن 4250 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:42
فولاد مهر آداك 5050 0 02188199983 1398-02-26 12:03:12
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4755 02188945129 1398-02-03 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی مشاور 0 4830 02166134885 1398-09-19 10:58:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
روزبهی 0 4700 09123550685 1398-03-11 14:15:01
روزبهی 0 4700 09123550685 1398-03-11 14:14:58
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
اهن الات خاکسار 2735 0 02435265636 1397-02-10 00:58:10
بنگاه حافظ 0 2240 09339841520 1396-11-01 02:08:30
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4780 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2185 02166675901 1396-09-29 04:58:14
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 0 4550 09363430601 1397-12-20 04:20:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4130 0 02166315701 1398-05-15 08:43:49
۱۰۱ رسول 4240 0 02166319089 1398-05-14 16:32:33
اهن الات حاج محمدی 4150 0 02166292950 1398-05-12 11:39:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4780 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4780 02188945129 1398-01-31 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4300 0 02166292950 1398-09-04 10:19:21
ورق کریمی 4180 0 55531000 1398-09-03 14:38:58
میلگرد حسنلو 52500 52200 02155508737 1398-04-15 13:25:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4955 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد