دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد 30       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
32 نیشابور 12600
20 نیشابور 12600
20 سیرجان 12400
10 خرمدشت 12450
20 نیشابور 12650
18 نیشابور 12650
25 نیشابور 12650
22 نیشابور 12650
22 کویر کاشان 12500
18 کویر کاشان 12500
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4200 0 02166315542 1398-04-24 18:11:51
رضایی 4500 0 02166671201 1398-04-20 13:42:40
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن کاوه 0 0 02155512300 1398-04-26 11:59:40
فروشگاه قوجایی 5200 0 02166670452 1398-04-24 12:01:37
میلگرد متین 4250 0 02166315542 1398-04-23 14:00:50
رضایی 4500 0 02166671201 1398-04-20 13:42:21
پاسارگاد 4200 0 02166314788 1398-04-15 12:00:07
پاسارگاد 4200 0 02166314788 1398-04-15 11:58:35
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4800 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد