دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد 5.5       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
25 بافق یزد 12720
32 بافق یزد 12720
20 بافق یزد 12720
18 بافق یزد 12720
18 سیرجان 12720
20 سیرجان 12720
20 فایکو 12720
18 فایکو 12720
14 فایکو 12720
16 فایکو 12720
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:44:13
میلگرد متین 4500 0 02166315542 1398-04-24 18:14:13
بهاران 4250 0 02166142769 1398-04-24 14:15:35
آهن آلات پناهی 4350 4350 02166313295 1398-04-16 15:25:49
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 6360 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5750 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 22222 0 000 1399-07-23 17:32:44
اهن الات حاج محمدی 10250 0 02166292950 1399-05-13 15:07:01
اهن الات حاج محمدی 0 4900 02166292950 1398-10-12 12:51:48
فرید 5100 0 02166143540 1398-09-30 09:24:59
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-09-11 11:13:18
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-05-28 13:08:44
میلگرد متین 4400 0 02166315542 1398-04-26 15:57:39
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:44:23
میلگرد متین 4550 0 02166315542 1398-04-24 18:11:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
توری شادآباد 2435 0 66670451 1396-11-30 05:51:39
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4500 0 02166315542 1398-04-29 13:43:23
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد