دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد 6       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
20 ذوب آهن 5020
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4700 0 02166292950 1398-10-08 11:13:20
اهن الات نوین 4080 0 02166143573 1398-07-01 23:48:17
آهن البرز 4470 0 02166315701 1398-06-27 16:53:29
میلگرد متین 4300 0 02166315542 1398-06-26 12:05:14
اهن الات حاج محمدی 4200 0 02166292950 1398-06-26 10:45:47
آهن آلات نوري 4480 0 09121542938 1398-06-23 14:36:13
میلگرد متین 4300 0 02166315542 1398-06-20 16:25:03
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:43:33
بهاران 4450 0 02166142769 1398-04-24 14:05:32
میلگرد متین 4550 0 02166315542 1398-04-23 13:58:33
آسان فلز ایرانیان 5700 5620 02166138149 1398-04-18 13:46:51
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4470 0 02166315701 1398-06-27 16:53:34
میلگرد متین 3990 0 02166315542 1398-06-26 12:05:27
اهن الات حاج محمدی 4060 0 02166292950 1398-06-25 16:35:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنیان فولاد قوام 4650 0 05137138588 1398-06-31 14:38:09
میلگرد متین 4020 0 02166315542 1398-06-30 13:09:52
آهن البرز 4470 0 02166315701 1398-06-27 16:52:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4200 0 02166315701 1398-05-17 00:05:08
اهن الات حاج محمدی 4200 0 02166292950 1398-05-16 08:04:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد ضیایی 4250 4300 02166207652 1398-04-17 14:50:21
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-09-11 11:10:22
آهن آلات پناهی 4350 4350 02166313295 1398-04-16 15:25:49
تجارت غرب 3800 0 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-20 06:03:37
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن بهاران 2620 0 02166315789 1397-01-15 14:55:06
گودرزی 2650 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
گودرزی 2630 0 02155446300 1396-12-14 05:44:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4020 0 02166315542 1398-06-30 13:10:05
آهن البرز 4470 0 02166315701 1398-06-27 16:52:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 5400 0 02166315701 1398-05-15 08:45:50
۱۰۱ رسول 5450 0 02166319089 1398-05-14 16:35:44
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد چلسی 3310 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد