دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران

میلگرد 8


       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
20 نیشابور 4720
28 ذوب آهن 4730
25 ذوب آهن 4730
22 ذوب آهن 4730
20 ذوب آهن 4730
18 ذوب آهن 4730
16 ذوب آهن 4730
14 ذوب آهن 4750
12 قزوین 4600
10 قزوین 4600
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه اهن الات پارسا 5400 0 09154150919 1398-02-31 16:43:25
پاک سیما 0 5400 09355577783 1398-02-31 16:10:33
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4750 4690 09121542938 1398-03-26 15:02:22
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5130 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
نرخ آهن 4740 0 02122222188 1397-12-04 09:08:22
بنگاه آهن 3900 3900 09121208135 1397-09-16 09:39:42
اهن الات خاکسار 2560 0 02435265636 1397-02-11 07:43:23
اهن عسگری 2580 0 02166315563 1397-01-06 16:43:08
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نگین افزل 4700 0 02166138255 1398-03-04 16:00:55
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4700 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-03-25 14:53:43
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4650 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-03-25 14:50:45
فولاد چلسی 2910 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نگین افزل 5000 02166138255 1398-03-07 19:22:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 3300 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5100 5100 09121542938 1398-03-04 15:07:18
آهن آلات حیدریان 0 5310 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5090 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4955 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4955 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2295 02166675901 1396-09-29 04:54:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد مهر آداك 5220 02188199983 1398-02-26 12:02:28
آهن آلات نوري 5200 5200 09121542938 1398-02-21 14:56:43
بنگاه حافظ 0 2390 09339841520 1396-11-21 05:56:54
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5120 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5120 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5010 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5310 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5085 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5440 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5290 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5220 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 3140 09339841520 1397-03-20 08:17:22
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2790 02155508038 1397-02-11 05:18:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2370 02166675901 1396-09-29 05:20:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن