دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


میلگرد 8       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرید 4100 0 02166143540 1398-07-23 10:37:20
اهن الات نامدار ودارا 4800 0 09201140382 1398-07-21 12:00:27
اهن الات حاج محمدی 4240 0 02166292950 1398-07-21 09:22:03
آهن البرز 4300 0 02166315701 1398-06-27 16:53:39
میلگرد متین 3900 0 02166315542 1398-06-26 12:05:35
بهاران 4200 0 02166142769 1398-04-24 14:07:19
رضایی 4350 0 02166671201 1398-04-20 13:44:06
میلگرد مهدی 4200 0 02166314357 1398-04-19 16:37:28
آهن آلات نوري 5100 5100 09121542938 1398-03-04 15:07:18
آهن آلات حیدریان 0 5310 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5090 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4955 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4955 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4870 09101303206 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2295 02166675901 1396-09-29 04:54:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد مهدی 4150 4100 02166314357 1398-04-18 12:38:30
خلیج فارس 4300 4250 02166313295 1398-04-15 11:45:18
بنگاه اهن الات پارسا 5400 0 09154150919 1398-02-31 16:43:25
پاک سیما 0 5400 09355577783 1398-02-31 16:10:33
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 1170 0 09121542938 1399-06-22 16:46:32
اهن الات حاج محمدی 5000 0 02166292950 1398-11-05 12:48:55
اهن الات حاج محمدی 5000 0 02166292950 1398-11-01 15:53:27
بازرگانی مشاور 4950 0 02166134885 1398-09-23 12:08:40
اهن الات حاج محمدی 4600 0 02166292950 1398-08-20 10:43:52
آهن البرز 4300 0 02166315701 1398-06-27 16:53:24
میلگرد متین 4050 0 02166315542 1398-06-26 12:05:01
اهن الات حاج محمدی 4200 0 02166292950 1398-06-26 10:45:11
بهاران 4200 0 02166142769 1398-05-02 10:37:49
میلگرد متین 4150 0 02166315542 1398-04-29 18:57:17
بهاران 4050 0 02166142769 1398-04-29 13:46:47
برج غرب 4070 0 02166670275 1398-04-27 12:03:53
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:43:26
میلگرد متین 4170 0 02166315542 1398-04-24 18:13:36
بهاران 4200 0 02166142769 1398-04-24 14:14:04
آهن آلات محمد 4100 0 02166314518 1398-04-24 14:12:01
پاسارگاد 4200 0 02166314788 1398-04-15 12:00:07
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4240 4190 09121542938 1398-06-17 15:00:49
میلگرد متین 4080 0 02166315542 1398-06-16 12:22:38
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5130 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه آهن 3900 3900 09121208135 1397-09-16 09:39:42
اهن الات خاکسار 2560 0 02435265636 1397-02-11 07:43:23
اهن عسگری 2580 0 02166315563 1397-01-06 16:43:08
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد مهر آداك 5220 0 02188199983 1398-02-26 12:02:28
آهن آلات نوري 5200 5200 09121542938 1398-02-21 14:56:43
بنگاه حافظ 0 2390 09339841520 1396-11-21 05:56:54
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4250 0 02166315542 1398-04-29 18:58:09
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 5000 0 02166292950 1398-11-05 12:48:50
آهن آلات نوري 4700 0 09121542938 1398-09-05 19:14:40
اهن الات حاج محمدی 4300 0 02166292950 1398-05-30 11:01:14
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2370 02166675901 1396-09-29 05:20:16
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 4000 0 02166315542 1398-06-06 11:57:06
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-06-05 16:03:03
آهن آلات پناهی 4350 4350 02166313295 1398-04-16 15:25:49
سبزواری 5200 0 09156911209 1398-03-27 15:46:41
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ماهان 0 104000 09120871374 1399-06-15 12:29:55
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 4530 02166292950 1398-09-03 14:07:53
آهن آلات حیدریان 0 5290 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5440 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5220 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5120 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4970 09101303206 1397-12-05 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 3140 09339841520 1397-03-20 08:17:22
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4700 0 02166292950 1398-10-01 12:51:56
امیر حسین خلج 4200 4080 02166673897 1398-04-26 11:06:41
آهن آلات نگین افزل 5000 0 02166138255 1398-03-07 19:22:17
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 8550 0 09121542938 1399-04-11 21:55:29
آهن البرز 0 4300 02166315701 1398-06-27 16:53:43
میلگرد متین 0 3980 02166315542 1398-06-26 12:05:46
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 4530 02166292950 1398-09-03 14:08:00
میلگرد ضیایی 4250 4300 02166207652 1398-04-17 14:50:21
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 6500 02166292950 1399-03-01 10:30:13
آهن البرز 4150 0 02166315701 1398-06-27 16:52:32
میلگرد متین 4150 0 02166315542 1398-06-12 13:22:36
میلگرد متین 4280 0 02166315542 1398-04-29 18:58:20
بهاران 4000 0 02166142769 1398-04-29 13:44:17
برج غرب 4070 0 02166670275 1398-04-27 12:04:43
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2790 02155508038 1397-02-11 05:18:01
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بهاران 0 4250 02166142769 1398-05-02 10:37:02
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4500 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:32:04
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 3300 09101303206 1397-12-02 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4500 0 02166292950 1398-09-12 10:48:05
آهن آلات نوري 0 11800 09121542938 1398-09-05 19:09:50
میلگرد متین 0 4120 02166315542 1398-06-12 13:22:51
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5020 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
رضایی 0 4100 02166671201 1398-04-26 13:47:19
میلگرد متین 0 4230 02166315542 1398-04-24 18:13:57
بهاران 0 4180 02166142769 1398-04-24 14:06:12
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5120 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5120 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4920 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
رضایی 4100 0 02166671201 1398-04-26 13:42:55
میلگرد متین 4290 0 02166315542 1398-04-24 18:10:37
آهن آلات محمد 4300 0 02166314518 1398-04-24 14:11:03
بهاران 4200 0 02166142769 1398-04-24 14:05:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5010 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5310 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1397-12-05 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد متین 3990 0 02166315542 1398-06-09 18:50:49
اهن الات حاج محمدی 4100 0 02166292950 1398-06-06 11:29:03
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4450 0 021۶۶۲۴۸۰۰۴ 1398-04-31 14:34:48
فولاد چلسی 2910 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5085 02188945129 1398-01-29 00:00:00
میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد