دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران


ورق مبارکه       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات ايفل سیاه 0 15000 02166675073 1399-07-02 12:08:06
ماهان سیاه 144000 0 09120871374 1399-06-13 10:25:27
پیشرو صنعت سیاه 62500 0 02145306 1398-09-13 22:51:17
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5480 09201140382 1398-05-13 16:17:41
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5580 0 09201140382 1398-05-13 16:16:52
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5520 0 02166672957 1398-04-29 17:07:25
رضایی سیاه 6100 6000 02166671201 1398-04-01 15:39:16
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:18:19
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6430 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز سیاه 0 6430 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز سیاه 0 6060 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز سیاه 0 6060 09101303206 1398-01-19 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد متین روغنی 26000 0 02166674499 1399-07-01 19:14:38
فولاد متین سیاه 25000 02166674499 1399-07-01 16:59:23
برشکاری نقوی سیاه 19900 0 02166672853 1399-06-31 17:40:31
آهن برتر روغنی 25900 0 02166670801 1399-06-31 16:27:08
اهن الات حاج محمدی سیاه 7200 0 02166292950 1398-11-03 12:09:55
اهن الات حاج محمدی روغنی 5800 0 02166292950 1398-08-23 12:17:37
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6150 0 02166672957 1398-05-12 23:55:47
فلزگستر خرداد روغنی 6500 0 03532331563 1398-05-08 18:49:55
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ اسید شویی 6250 0 02166672957 1398-04-30 23:48:59
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 6750 0 02166672957 1398-04-30 23:48:36
خان بابایی سیاه 6720 0 02166670620 1398-04-23 11:52:22
اهن الات عزیز زاده سیاه 5900 0 02166672047 1398-04-23 11:29:16
آهن آلات خلیلی سیاه 150 0 02166314265 1398-04-16 13:49:09
سیفی سیاه 5850 0 02166299374 1398-04-12 15:21:25
فلزگستر خرداد سیاه 5970 0 03532331563 1398-04-12 11:33:33
فلزگستر خرداد سیاه 6000 0 03532331563 1398-04-05 10:34:38
فلزگستر خرداد روغنی 6950 6950 03532331563 1398-03-22 12:17:47
مجید اسید شویی 5800 0 09363430601 1397-12-20 05:09:46
مجید روغنی 6700 0 09363430601 1397-12-20 05:08:21
اهن الات خاکسار سیاه 3030 0 02435265636 1397-02-08 08:49:28
اهن الات حیدری سیاه 3200 0 02166674538 1396-12-02 04:21:43
برشکاری حسینی نسب سیاه 3020 0 02155504747 1396-11-28 05:21:16
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد متین روغنی 26000 0 02166674499 1399-07-01 19:14:14
آهن آلات ايفل سیاه 15000 0 02166675073 1399-07-01 16:34:13
اهن الات حیدری سیاه 26500 0 02166674538 1399-06-31 14:27:27
اهن الات حاج محمدی روغنی 7200 0 02166292950 1398-11-01 15:50:38
پیشرو صنعت روغنی 9400 0 02145306 1398-09-14 09:52:59
اهن الات عزیز زاده روغنی 6750 0 02166672047 1398-06-26 12:39:28
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-05-27 13:37:01
فلزگستر خرداد روغنی 6860 0 03532331563 1398-05-27 12:31:49
آهن البرز روغنی 6700 0 02166315701 1398-05-23 09:05:04
اهن الات حاج محمدی روغنی 6000 0 02166292950 1398-05-22 17:04:31
فلزگستر خرداد روغنی 6820 0 03532331563 1398-04-16 09:34:22
آهن نوروزی سیاه 7200 7200 02166313185 1398-04-15 16:34:56
آهن آلات رنجبر سیاه 7200 0 66672184 1398-04-13 12:14:02
ورق مرادی روغنی 7100 6900 02166305801 1398-04-12 16:55:08
برشکاری سعید عسگری سیاه 5800 0 02166315103 1398-04-12 16:37:14
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری نقوی سیاه 19500 0 02166672853 1399-06-31 17:58:06
پیشرو صنعت سیاه 67800 0 02145306 1398-09-25 14:18:57
ماکان فولاد ایرانیان سیاه 5520 0 03132296565 1398-04-31 12:21:16
فلز گستران آرمان ایرانیان سیاه 6300 0 02166313336 1398-04-18 13:17:51
آهن آلات رنجبر اسید شویی 6700 0 66672184 1398-04-13 12:20:39
برشکاری طاها سیاه 5800 0 02166672614 1398-02-22 17:20:14
مجید سیاه 5640 0 09363430601 1397-12-20 05:06:52
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن برتر روغنی 25000 0 02166670801 1399-06-31 16:23:21
ماهان روغنی 225000 0 09120871374 1399-06-13 10:21:54
گروه صنعتی عرشه کاران روغنی 140000 0 02128429065 1399-03-03 08:59:59
اهن الات حاج محمدی روغنی 7200 0 02166292950 1398-11-01 15:50:18
اهن الات حاج محمدی روغنی 5900 0 02166292950 1398-09-12 10:48:59
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-05-12 23:55:33
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-05-12 23:55:24
فلزگستر خرداد روغنی 6650 0 03532331563 1398-05-08 18:49:33
فلزگستر خرداد روغنی 6650 0 03532331563 1398-05-08 18:49:15
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6650 0 09201140382 1399-06-22 19:22:45
پیشرو صنعت سیاه 73000 0 02145306 1398-10-07 19:34:29
اهن الات حاج محمدی سیاه 7000 0 02166292950 1398-10-04 11:46:03
پیشرو صنعت سیاه 66500 0 02145306 1398-09-23 14:47:06
پیشرو صنعت سیاه 66500 0 02145306 1398-09-23 14:46:32
بنگاه شهر سیاه 5450 0 02155219000 1398-08-04 20:00:56
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5450 09201140382 1398-05-15 17:41:15
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5480 09201140382 1398-05-13 16:17:54
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:41:31
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:41:28
بنگاه دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 11:18:06
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:17:57
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4340 09201140382 1397-10-29 06:32:38
فولاد ملی سیاه 2920 0 66672213 1396-12-05 04:57:07
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی سیاه 5900 0 02166292950 1398-09-12 10:49:43
اهن الات حاج محمدی سیاه 0 7000 02166292950 1398-06-30 10:49:02
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5580 09201140382 1398-05-15 17:39:13
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5690 09201140382 1398-05-13 16:13:46
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5750 0 02166672957 1398-04-31 23:20:36
ماکان فولاد ایرانیان سیاه 5570 0 03132296565 1398-04-31 12:13:10
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ آلیاژی 9300 0 02166672957 1398-04-19 22:43:00
امید سیاه 5700 5650 02166315093 1398-04-15 15:50:08
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:39:20
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:39:17
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:39:14
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 6750 0 02166672957 1398-02-31 02:21:10
بنگاه دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 11:17:48
سپاهان برش سیاه 2900 0 02155229675 1397-02-17 02:06:05
سپاهان برش سیاه 3100 0 02155229675 1397-02-17 02:01:57
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 02:00:24
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی سیاه 5900 0 02166292950 1398-09-12 10:47:34
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5560 0 09201140382 1398-07-21 12:03:53
فولاد آلیاژی محمدی سیاه 5400 0 02166670042 1398-07-17 15:20:04
اهن الات حاج محمدی سیاه 6000 0 02166292950 1398-05-22 16:58:52
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 57200 0 02166672957 1398-05-22 11:31:41
آهن البرز سیاه 5800 0 02166315701 1398-05-21 16:36:04
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5480 09201140382 1398-05-15 17:29:25
آهن البرز سیاه 6400 0 02166315701 1398-05-15 08:48:45
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5800 0 02166672957 1398-05-12 23:54:41
ماکان فولاد ایرانیان سیاه 5470 0 03132296565 1398-04-31 12:20:39
آهن الات علی مولائی سیاه 6100 0 02166671883 1398-04-23 13:28:50
فلزگستر خرداد سیاه 5650 0 03532331563 1398-04-18 09:25:27
اهن الات قدیری سیاه 6500 6450 02166225356 1398-04-16 17:29:57
برشکاری ستینه سیاه 63000 0 02155533112 1398-04-05 20:00:05
برشکاری ستینه سیاه 64000 64000 02155533112 1398-04-05 19:58:54
اهن آلات صابر سیاه 6250 0 03137771282 1398-03-25 14:26:15
برشکاری ستینه سیاه 67000 67000 02155533112 1398-03-12 21:14:31
آهن آلات صفایی سیاه 66500 0 02166675111 1398-03-12 15:37:07
مجید سیاه 5550 0 09363430601 1397-12-20 05:02:45
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4650 09201140382 1397-10-29 06:30:45
آهن آلات عرفان سیاه 2990 0 02166675530 1397-02-09 04:23:32
برشکاری سبحان سیاه 2800 0 02155509750 1396-11-23 03:21:25
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی رضائی سیاه 1 0 02166670518 1398-08-11 13:46:01
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5800 0 02166672957 1398-05-12 23:56:27
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5900 0 02166672957 1398-04-26 22:33:09
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5900 0 02166672957 1398-04-26 22:32:58
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4700 09201140382 1397-10-29 06:31:08
سپاهان برش اسید شویی 3150 0 02155229675 1397-02-17 02:03:30
آهن آلات عرفان سیاه 2910 0 02166675530 1396-12-24 03:35:29
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه شهر سیاه 54500 0 02155219000 1398-08-04 20:00:44
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5590 09201140382 1398-05-15 17:40:56
آهن البرز سیاه 0 5150 02166315701 1398-05-15 08:46:18
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 0 5790 02166672957 1398-05-12 23:54:11
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5720 09201140382 1398-04-24 16:04:48
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ آلیاژی 6800 0 02166672957 1398-04-22 18:35:38
ورق ایران آلیاژی 5650 0 02166671006 1398-04-22 15:25:13
برشکاری دی سیاه 6000 0 02155509571 1398-04-17 12:08:22
بنگاه دسا سیاه 63900 0 02155223000 1398-03-12 15:40:32
بنگاه دسا سیاه 63900 0 02155223000 1398-03-12 15:40:29
بنگاه دسا سیاه 63900 0 02155223000 1398-03-12 15:40:25
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:17:53
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4260 09201140382 1397-10-29 06:31:52
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی روغنی 0 5200 02166292950 1398-07-24 11:17:18
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6950 0 02166672957 1398-05-27 13:37:12
آهن البرز روغنی 7500 0 02166315701 1398-05-23 09:05:50
اهن الات حاج محمدی روغنی 6000 0 02166292950 1398-05-22 17:04:36
فلزگستر خرداد روغنی 0 6800 03532331563 1398-04-29 10:42:54
آهن الات علی مولائی روغنی 0 7080 02166671883 1398-04-23 13:32:06
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 0 6950 02166672957 1398-04-22 16:37:24
فولاد آلیاژی محمدی روغنی 0 7000 02166670042 1398-04-22 15:36:51
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی روغنی 7000 0 02166292950 1398-06-30 10:48:51
آهن البرز روغنی 6400 0 02166315701 1398-05-15 08:49:58
ورق آلات حیدری روغنی 0 7000 02166670787 1398-04-24 12:37:00
شرکت قطب فولاد ایرانیان روغنی 0 7000 02166670523 1398-04-24 12:20:12
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 8000 02166672957 1398-04-22 18:35:28
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 0 7000 02166672957 1398-04-22 18:35:19
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-04-19 19:49:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی سیاه 6000 0 02166292950 1398-05-22 16:58:47
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 57200 0 02166672957 1398-05-22 11:31:18
آهن البرز سیاه 5290 0 02166315701 1398-05-21 16:35:42
آهن آلات رنجبر اسید شویی 6800 0 66672184 1398-04-13 12:19:40
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4440 09201140382 1397-10-29 06:37:20
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 01:59:09
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.18

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز رنگی 12700 0 02166315701 1398-05-21 16:36:24
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.47

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز رنگی 13500 0 02166315701 1398-05-15 08:45:31
آهن البرز رنگی 13500 0 02166315701 1398-05-15 08:29:15
برشکاری سعید عسگری رنگی 10200 0 02166315103 1398-05-11 21:50:01
برشکاری سعید عسگری رنگی 10200 0 02166315103 1398-05-11 21:49:24
پنل جاسبی رنگی 13200 0 02155045550 1398-03-22 13:13:12
پنل جاسبی رنگی 12800 0 02155045550 1398-03-22 13:11:34
پنل جاسبی رنگی 13100 0 02155045550 1398-03-19 16:31:10
فرم گستر رنگی 13200 0 02155440024 1398-02-30 14:55:01
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5490 09201140382 1398-05-13 16:09:02
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5550 0 02166672957 1398-04-29 17:03:47
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5600 09201140382 1398-04-24 16:04:29
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5700 0 09201140382 1398-04-24 16:01:49
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:43:44
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:43:44
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:42:29
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:18:02
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فلزگستر خرداد روغنی 7250 0 03532331563 1398-04-29 10:40:51
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فلزگستر خرداد روغنی 7300 0 03532331563 1398-04-29 10:39:49
فلزگستر خرداد روغنی 7700 0 03532331563 1398-04-12 11:35:14
ورق حیدری روغنی 3330 0 02155533791 1396-11-23 04:25:50
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-04-19 19:50:00
فلزگستر خرداد روغنی 7050 0 03532331563 1398-04-12 11:34:21
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فلزگستر خرداد روغنی 6950 6950 03532331563 1398-03-22 12:16:51
تجارت غرب روغنی 8500 8501 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 06:31:17
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب رنگی 7300 0 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 07:25:28
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق