دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران

ورق مبارکه


       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن آلات صابر سیاه 6250 0 03137771282 1398-03-25 14:26:15
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6400 09201140382 1398-03-20 15:44:09
برشکاری ستینه سیاه 66500 66500 02155533112 1398-03-12 21:15:11
برشکاری ستینه سیاه 67000 67000 02155533112 1398-03-12 21:14:31
آهن آلات صفایی سیاه 66500 0 02166675111 1398-03-12 15:37:07
مجید سیاه 5550 09363430601 1397-12-20 05:02:45
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4650 09201140382 1397-10-29 06:30:45
آهن آلات عرفان سیاه 2990 0 02166675530 1397-02-09 04:23:32
برشکاری نقوی سیاه 2850 0 02166672853 1396-12-02 07:23:23
برشکاری سبحان سیاه 2800 0 02155509750 1396-11-23 03:21:25
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.47

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پنل جاسبی رنگی 13200 0 02155045550 1398-03-22 13:13:12
پنل جاسبی رنگی 12800 0 02155045550 1398-03-22 13:11:34
پنل جاسبی رنگی 13100 0 02155045550 1398-03-19 16:31:10
فرم گستر رنگی 13200 0 02155440024 1398-02-30 14:55:01
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فلزگستر خرداد روغنی 6950 6950 03532331563 1398-03-22 12:17:47
مجید اسید شویی 5800 09363430601 1397-12-20 05:09:46
مجید روغنی 6700 09363430601 1397-12-20 05:08:21
اهن الات خاکسار سیاه 3030 0 02435265636 1397-02-08 08:49:28
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:26:12
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:25:17
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:24:42
اهن الات حیدری سیاه 3200 0 02166674538 1396-12-02 04:21:43
برشکاری حسینی نسب سیاه 3020 0 02155504747 1396-11-28 05:21:16
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فلزگستر خرداد روغنی 6950 6950 03532331563 1398-03-22 12:16:51
تجارت غرب روغنی 8500 8501 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 06:31:17
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6040 09201140382 1398-03-20 15:48:11
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6030 09201140382 1398-03-20 15:30:02
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:41:31
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:41:28
بنگاه دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 11:18:06
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:17:57
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4340 09201140382 1397-10-29 06:32:38
فولاد ملی سیاه 2920 0 66672213 1396-12-05 04:57:07
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6040 09201140382 1398-03-20 15:47:53
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6030 09201140382 1398-03-20 15:30:16
بنگاه دسا سیاه 63900 0 02155223000 1398-03-12 15:40:32
بنگاه دسا سیاه 63900 0 02155223000 1398-03-12 15:40:29
بنگاه دسا سیاه 63900 0 02155223000 1398-03-12 15:40:25
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:17:53
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4260 09201140382 1397-10-29 06:31:52
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6040 09201140382 1398-03-20 15:46:15
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6030 09201140382 1398-03-20 15:30:31
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:39:20
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:39:17
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:39:14
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 6750 0 02166672957 1398-02-31 02:21:10
بنگاه دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 11:17:48
سپاهان برش سیاه 2900 0 02155229675 1397-02-17 02:06:05
سپاهان برش سیاه 3100 0 02155229675 1397-02-17 02:01:57
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 02:00:24
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6040 09201140382 1398-03-20 15:46:01
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6040 0 09201140382 1398-03-20 15:20:44
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:18:19
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6430 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز سیاه 0 6430 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز سیاه 0 6060 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز سیاه 0 6060 09101303206 1398-01-19 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6030 09201140382 1398-03-20 15:44:26
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6040 0 09201140382 1398-03-20 15:42:28
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:43:44
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:43:44
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:42:29
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6600 09201140382 1398-02-29 17:42:09
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:18:02
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری طاها سیاه 5800 0 02166672614 1398-02-22 17:20:14
مجید سیاه 5640 09363430601 1397-12-20 05:06:52
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4440 09201140382 1397-10-29 06:37:20
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 01:59:09
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4700 09201140382 1397-10-29 06:31:08
سپاهان برش اسید شویی 3150 0 02155229675 1397-02-17 02:03:30
آهن آلات عرفان سیاه 2910 0 02166675530 1396-12-24 03:35:29
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب رنگی 7300 0 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 07:25:28
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ورق حیدری روغنی 3330 0 02155533791 1396-11-23 04:25:50
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری ایرانیان روغنی 3160 0 02155446500 1396-11-20 02:50:53
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن