دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سجودی رنگی 36000 0 09193510051 1399-09-23 17:02:01
آهن آلات حیدریان رنگی 0 16700 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 16950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.18

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری رنگی 100 0 000 1399-07-10 12:21:46
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19400 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19400 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19400 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 20800 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 20530 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19400 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19650 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19650 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19650 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 21050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19650 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6750 0 09201140382 1398-09-20 14:14:04
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پیشرو صنعت آلیاژی 26800 0 02145306 1398-09-16 10:03:46
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.47

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ رنگی 15000 0 02166672957 1398-05-27 14:50:05
آهن البرز رنگی 13500 0 02166315701 1398-05-15 08:44:44
برشکاری سعید عسگری رنگی 10200 0 02166315103 1398-05-11 21:49:02
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12800 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12500 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11950 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12050 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11950 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12300 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11800 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11700 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12900 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 13900 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12200 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12750 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12300 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12200 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12300 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 13050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ رنگی 15000 0 02166672957 1398-05-27 13:37:48
آهن البرز رنگی 13700 0 02166315701 1398-05-23 09:07:47
آهن آلات حیدریان رنگی 0 18000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 17400 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 18050 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 20600 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 18250 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 17650 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 20850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 18050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6300 0 09201140382 1398-05-15 17:21:09
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5550 5550 02166672957 1398-04-29 17:06:40
آهن آلات رنجبر سیاه 5900 0 66672184 1398-04-29 00:30:46
اهن الات عزیز زاده سیاه 0 6750 02166672047 1398-04-23 11:30:15
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن الات میران صنعت سیاه 5700 0 02166674482 1398-04-22 13:14:16
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق