دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران


ورق کاویان       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

40

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن سیاه 17600 0 02188949525 1399-10-15 14:24:08
آهن آلات نوري سیاه 16400 0 09121542938 1399-10-06 14:53:05
اهن الات نامدار ودارا سیاه 16150 0 09201140382 1399-10-03 13:51:05
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5820 02188945129 1398-02-02 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

35

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن سیاه 17600 0 02188949525 1399-10-15 14:23:57
آهن آلات نوري سیاه 16300 0 09121542938 1399-10-07 15:24:29
اهن الات نامدار ودارا سیاه 16150 0 09201140382 1399-10-03 13:52:38
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5730 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5910 02188945129 1398-02-02 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن سیاه 17350 0 02188949525 1399-10-13 16:07:21
آهن آلات نوري سیاه 15600 0 09121542938 1399-09-27 11:26:36
اهن الات نامدار ودارا سیاه 15000 0 09201140382 1399-09-18 16:31:42
اهن الات نامدار ودارا سیاه 14750 0 09201140382 1399-09-15 17:36:33
اهن الات حاج محمدی سیاه 7400 0 02166292950 1398-11-01 15:52:53
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6320 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6220 02188945129 1398-01-27 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن سیاه 17350 0 02188949525 1399-10-13 16:07:09
آهن آلات نوري سیاه 16400 0 09121542938 1399-10-04 11:51:44
اهن الات نامدار ودارا سیاه 14750 0 09201140382 1399-09-15 13:36:21
دمیرچی سیاه 5500 0 02166316693 1398-04-15 17:27:12
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5790 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5760 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5660 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5780 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5690 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5790 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5790 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5780 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5750 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز سیاه 0 6080 09101303206 1398-01-24 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن سیاه 17400 0 02188949525 1399-10-10 14:10:52
آهن آلات نوري سیاه 16400 0 09121542938 1399-10-06 15:55:56
اهن الات نامدار ودارا سیاه 15500 0 09201140382 1399-09-25 12:49:29
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5550 0 02166672957 1398-04-29 17:05:51
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5920 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5810 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5920 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5900 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5940 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5920 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5940 02188945129 1398-01-27 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري سیاه 18350 0 09121542938 1399-10-10 14:08:47
ورق کریمی سیاه 5970 0 02155531000 1398-04-03 14:19:27
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6370 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6380 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 07:34:05
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن سیاه 16300 0 02188949525 1399-10-07 15:26:49
آهن آلات نوري سیاه 16400 0 09121542938 1399-10-04 11:52:01
اهن الات نامدار ودارا سیاه 15600 0 09201140382 1399-09-27 12:20:18
اهن الات نامدار ودارا سیاه 14800 0 09201140382 1399-09-17 12:25:21
برشکاری دی سیاه 5750 0 02155509571 1398-04-03 16:31:16
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5670 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5560 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5790 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5780 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5780 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5810 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5700 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5790 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5780 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5750 02188945129 1398-01-27 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی سیاه 7000 0 02166292950 1398-06-30 10:48:56
ورق جهانی سیاه 5500 0 02166313413 1398-04-18 14:46:42
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6180 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5890 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6180 02188945129 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 07:34:05
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

50

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5830 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز سیاه 0 5490 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز سیاه 0 5490 09101303206 1398-01-19 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق