دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
صنايع فولاد سام گالوانیزه 4380 0 02166675600 1396-11-30 04:22:21
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9080 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9120 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9080 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 42040 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 41040 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10520 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10560 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10370 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10410 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10350 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10390 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10540 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10500 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9080 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9080 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10770 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10600 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10700 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 42040 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 41040 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10700 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10600 02188945129 1398-01-29 00:00:00
اهن لک گالوانیزه 4300 0 02166674262 1396-12-07 03:39:27
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري روغنی 29000 0 09121542938 1399-09-10 16:41:35
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سجودی گالوانیزه 33000 0 09193510051 1399-08-24 17:00:46
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14480 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9120 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14480 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9120 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10690 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10690 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10690 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 42040 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 41040 02188945129 1398-01-27 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق