دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران


ورق 0.45       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

0.45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پیشرو صنعت گالوانیزه 94000 0 02145306 1398-09-10 17:07:39
آهن آلات نوري گالوانیزه 6750 0 09121542938 1398-07-27 21:19:14
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 0 9900 02166672957 1398-05-27 13:36:33
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 9500 9000 02166292950 1398-05-22 16:59:16
آهن البرز گالوانیزه 9700 9400 02166315701 1398-05-17 00:04:46
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 9900 0 02166672957 1398-05-27 13:37:23
آهن البرز گالوانیزه 9600 0 02166315701 1398-05-23 09:07:15
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 9550 0 02166292950 1398-05-22 16:57:35
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10600 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10500 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10710 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10560 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10500 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10560 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10600 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پیشرو صنعت گالوانیزه 93000 0 02145306 1398-09-10 17:06:49
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 9900 0 02166672957 1398-05-27 13:36:46
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 7300 0 02166292950 1398-05-22 16:59:05
آهن البرز گالوانیزه 9300 0 02166315701 1398-05-17 00:04:41
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 9900 0 02166672957 1398-05-27 13:36:25
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 9000 0 02166292950 1398-05-22 16:59:00
آهن البرز گالوانیزه 9100 0 02166315701 1398-05-17 00:04:35
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق