دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران


ورق 0.47       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

0.47

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز رنگی 13500 0 02166315701 1398-05-15 08:45:31
آهن البرز رنگی 13500 0 02166315701 1398-05-15 08:29:15
برشکاری سعید عسگری رنگی 10200 0 02166315103 1398-05-11 21:50:01
برشکاری سعید عسگری رنگی 10200 0 02166315103 1398-05-11 21:49:24
پنل جاسبی رنگی 13200 0 02155045550 1398-03-22 13:13:12
پنل جاسبی رنگی 12800 0 02155045550 1398-03-22 13:11:34
پنل جاسبی رنگی 13100 0 02155045550 1398-03-19 16:31:10
فرم گستر رنگی 13200 0 02155440024 1398-02-30 14:55:01
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.47

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ رنگی 15000 0 02166672957 1398-05-27 14:50:05
آهن البرز رنگی 13500 0 02166315701 1398-05-15 08:44:44
برشکاری سعید عسگری رنگی 10200 0 02166315103 1398-05-11 21:49:02
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11800 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12800 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12900 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11700 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 13900 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11950 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12300 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12050 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12500 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11950 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12200 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12750 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12300 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12200 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12300 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 13050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق