دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران

ورق 0.5


       
       

قیمت روز ورق
نوع قیمت
2 مبارکه 6000
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ورق حیدری روغنی 3330 0 02155533791 1396-11-23 04:25:50
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10040 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10100 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10120 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 32140 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38940 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38640 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10040 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10100 02188945129 1398-01-29 00:00:00
اهن لک گالوانیزه 3930 0 02166674262 1396-12-07 15:06:13
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38940 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 32140 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38640 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9910 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9870 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10060 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10020 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8330 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8330 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7300 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10040 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9890 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7300 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12812 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12812 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10550 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10310 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10250 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10460 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10310 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10250 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10460 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10140 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10140 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10140 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38640 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 32140 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38940 02188945129 1398-01-27 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن