دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران


ورق 0.55       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فلزگستر خرداد روغنی 7250 0 03532331563 1398-04-29 10:40:51
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري گالوانیزه 7800 0 09121542938 1398-07-27 21:02:37
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9620 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9535 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9495 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9580 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9475 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9515 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9600 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9560 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10085 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9875 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10170 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9960 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9960 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9875 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري گالوانیزه 8000 0 09121542938 1398-07-27 21:01:55
روزبهی گالوانیزه 88000 0 09123550685 1398-07-26 08:36:01
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت سینا کابین همدان گالوانیزه 101500 0 08134586221 1398-02-31 12:54:37
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9665 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9575 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9750 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9660 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9665 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9575 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9750 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9660 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق