دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران


ورق 1500*3000       
       

قیمت روز ورق
نوع قیمت
15 مبارکه 14750
5 مبارکه 15750
12 مبارکه 14950
10 مبارکه 14750
8 مبارکه 14750
6 مبارکه 15750
10 مبارکه 16400
15 مبارکه 16400
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات