دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران


ورق 2.5       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پیشرو صنعت سیاه 67800 0 02145306 1398-09-25 14:18:57
ماکان فولاد ایرانیان سیاه 5520 0 03132296565 1398-04-31 12:21:16
فلز گستران آرمان ایرانیان سیاه 6300 0 02166313336 1398-04-18 13:17:51
آهن آلات رنجبر اسید شویی 6700 0 66672184 1398-04-13 12:20:39
برشکاری طاها سیاه 5800 0 02166672614 1398-02-22 17:20:14
مجید سیاه 5640 0 09363430601 1397-12-20 05:06:52
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9210 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9170 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9160 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9120 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8810 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8770 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8660 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8690 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8750 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8600 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6210 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6330 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6330 02188945129 1398-01-27 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق