دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران


ورق 6       
       

قیمت روز ورق
نوع قیمت
5 مبارکه 16230
6 مبارکه 16180
12 اکسین 18200
12 اکسین 15100
12 اکسین 20500
15 مبارکه 15000
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن سیاه 16180 0 02122222188 1399-07-02 13:38:16
اهن الات حاج محمدی سیاه 5900 0 02166292950 1398-09-12 10:49:43
اهن الات حاج محمدی سیاه 0 7000 02166292950 1398-06-30 10:49:02
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5580 09201140382 1398-05-15 17:39:13
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 5690 09201140382 1398-05-13 16:13:46
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5750 0 02166672957 1398-04-31 23:20:36
ماکان فولاد ایرانیان سیاه 5570 0 03132296565 1398-04-31 12:13:10
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ آلیاژی 9300 0 02166672957 1398-04-19 22:43:00
امید سیاه 5700 5650 02166315093 1398-04-15 15:50:08
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:39:20
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:39:17
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 15:39:14
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 6750 0 02166672957 1398-02-31 02:21:10
بنگاه دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 11:17:48
سپاهان برش سیاه 2900 0 02155229675 1397-02-17 02:06:05
سپاهان برش سیاه 3100 0 02155229675 1397-02-17 02:01:57
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 02:00:24
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6090 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6090 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6130 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-01-27 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد فورج آلیاژی 4200 0 02166674656 1396-12-05 05:32:24
پیشرو صنعت آلیاژی 5000 0 02145306 1396-11-30 05:29:39
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق