دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران


ورق 60       
       

قیمت روز ورق
نوع قیمت
30 اکسین 15500
25 اکسین 15500
15 اکسین 17000
4 مبارکه 19150
5 مبارکه 15850
6 مبارکه 15850
10 مبارکه 14600
5 مبارکه 16100
15 مبارکه 14600
12 مبارکه 14700
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

60

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6240 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5850 02188945129 1398-02-02 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق