دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و نبشی ایران


نبشی جاوید بناب       
       

قیمت روز نبشی
نوع قیمت
15 آریان 17200
15 سپاهان 17200
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 14000 0 09201140382 1399-07-28 13:40:57
نرخ آهن 0 14220 02188944326 1399-07-19 13:34:01
نرخ آهن 0 14170 02188944326 1399-07-19 13:33:40
آهن آلات نوري 0 14020 09121542938 1399-07-14 12:49:00
اهن الات نامدار ودارا 0 13970 09201140382 1399-07-12 16:01:47
آهن آلات نوري 0 13720 09121542938 1399-07-08 16:13:19
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 0 14270 02188944326 1399-07-19 13:33:23
نرخ آهن 0 14320 02188944326 1399-07-19 13:33:10
آسان فولاد ایرانیان 0 14040 021222222188 1399-07-14 16:59:57
آسان فولاد ایرانیان 0 14090 021222222188 1399-07-14 16:59:02
آهن آلات نوري 0 14000 09121542938 1399-07-13 15:23:51
آهن آلات نوري 0 14050 09121542938 1399-07-13 15:23:29
اهن الات نامدار ودارا 0 14070 09201140382 1399-07-13 15:01:32
اهن الات نامدار ودارا 0 14120 09201140382 1399-07-13 15:01:07
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 14020 09121542938 1399-07-14 12:48:27
اهن الات نامدار ودارا 0 14020 09201140382 1399-07-12 16:00:30
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی