دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و نبشی ایران


نبشی 10       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 4800 02166292950 1398-09-12 10:48:51
آهن آلات نوري 5100 5050 09121542938 1398-03-01 13:38:06
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-19 11:43:53
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4450 4350 09121542938 1398-06-17 16:13:26
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 16:05:57
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14100 0 09121542938 1399-08-01 11:09:28
نرخ آهن 0 13750 02188944326 1399-07-30 14:46:36
اهن الات حاج محمدی 0 4370 02166292950 1398-07-21 09:23:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-08-18 10:22:52
آهن آلات نوري 5150 5000 09121542938 1398-02-26 13:23:19
آهن آلات نوري 5150 5000 09121542938 1398-02-26 13:04:33
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4650 4550 09121542938 1398-02-10 18:08:32
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ناودانی مهدی 4670 0 02166671094 1398-04-24 14:38:03
میلگرد مهدی 4700 0 02166314357 1398-04-20 16:22:27
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی