دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و نبشی ایران


نبشی 3       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4350 0 02166292950 1398-07-11 10:29:30
برادران 45500 0 09126355779 1398-07-10 15:03:19
اهن الات نوین 4380 0 02166143573 1398-07-10 14:45:30
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-08-01 13:00:19
آهن آلات نوري 4500 4350 09121542938 1398-06-17 16:13:54
اهن آلات حسن زاده 4650 0 02166672040 1398-04-24 13:46:57
خان بابایی 4680 0 02166670620 1398-04-23 11:49:44
حیدربیگی 4650 0 02166206316 1398-04-19 21:49:15
استقلال 4800 4700 02166317835 1398-04-18 13:55:16
عبدالمحمدی 4700 4600 02166205765 1398-04-15 11:32:06
آهن تهران 5200 0 02133811202 1398-03-29 13:31:32
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5200 5100 09121542938 1398-02-29 13:56:16
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
وفا تجارت 3800 0 09124528451 1397-10-02 04:28:23
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 12:32:37
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میران 4650 4650 02166670609 1398-04-24 14:04:57
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میلگرد مهدی 4700 0 02166314357 1398-04-19 16:37:46
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
میران 4850 4850 02166670609 1398-03-28 13:24:50
آهن آلات نوري 4900 4850 09121542938 1398-03-27 16:43:13
اهن الات خاکسار 5000 0 02435265636 1398-03-14 14:46:36
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی