دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و نبشی ایران


نبشی 5       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 11400 0 02166292950 1399-05-13 15:08:49
آهن آلات نوري 5100 5050 09121542938 1398-02-31 12:23:14
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5100 5050 09121542938 1398-03-01 13:39:24
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4450 0 02166315701 1398-05-15 08:36:19
اهن الات حاج محمدی 4300 0 02166292950 1398-05-12 12:22:57
حبیبی 4650 4550 02166141743 1398-04-18 12:27:59
المهدی 4850 0 02166134264 1398-04-16 17:42:07
تجارت غرب 4355 43501 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-12 03:47:10
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4370 0 02166292950 1398-08-01 13:01:16
آهن آلات نوري 4450 0 09121542938 1398-07-27 21:00:59
روزبهی 4450 0 09123550685 1398-07-26 08:35:38
اهن الات حاج محمدی 4300 0 02166292950 1398-06-10 15:02:59
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4450 4350 09121542938 1398-06-17 16:12:23
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4900 4850 09121542938 1398-03-27 16:43:04
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4300 0 02166315701 1398-05-15 08:48:34
اهن الات حاج محمدی 4350 0 02166292950 1398-05-13 15:59:33
برادران 45500 0 09126355779 1398-05-08 18:52:53
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 12:30:22
آهن آلات نوري 4600 4500 09121542938 1398-02-10 18:08:13
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 4900 09121542938 1398-03-04 15:14:24
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-03-02 13:15:33
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 16:05:07
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی