دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و نبشی ایران


نبشی 8       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی مشاور 5200 0 02166134885 1398-09-23 12:12:07
ناودانی مهدی 4700 0 02166671094 1398-04-24 14:36:38
نبشی پژمان 4600 4500 02166140864 1398-04-18 12:46:25
آهن آلات نوري 5000 4900 09121542938 1398-02-10 18:22:34
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-03-01 13:38:32
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-19 11:44:51
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-19 11:44:44
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 16:06:41
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برادران 4400 0 09126355779 1398-07-22 09:25:12
اهن الات نامدار ودارا 4450 0 09201140382 1398-07-21 12:10:04
اهن الات حاج محمدی 4370 0 02166292950 1398-07-21 09:22:13
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4400 4300 09121542938 1398-06-17 16:13:02
مجید 5140 0 09363430601 1397-12-20 05:07:49
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4620 4520 09121542938 1398-02-10 18:08:37
آهن آلات نوري 4600 4500 09121542938 1398-02-10 18:08:01
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5400 5300 09121542938 1398-02-19 11:43:47
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 16:08:31
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5200 5150 09121542938 1398-02-26 13:00:27
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی