دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ناودانی ایران


ناودانی شکفته یزد       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14300 0 09121542938 1399-08-05 11:10:45
نرخ آهن 14300 0 02188944326 1399-08-03 11:42:23
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14300 0 09121542938 1399-08-05 11:10:36
نرخ آهن 14300 0 02188944326 1399-08-03 11:49:35
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14300 0 09121542938 1399-08-05 11:10:24
نرخ آهن 14300 0 02188944326 1399-08-03 11:49:35
اهن الات نامدار ودارا 14600 0 09201140382 1399-07-12 15:50:08
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14300 0 09121542938 1399-08-05 11:10:09
نرخ آهن 14300 0 02188944326 1399-08-03 11:49:35
اهن الات نامدار ودارا 14600 0 09201140382 1399-07-12 15:50:08
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی