دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ناودانی ایران


ناودانی ناب تبریز       
       

قیمت روز ناودانی
نوع قیمت
14 فایکو 14300
8 نورد سجاد 14200
6 فولاد تهران 14400
8 فولاد تهران 14300
10 فولاد تهران 14200
10 فراد تهران 14200
8 فراد تهران 14200
16 شکفته یزد 14500
14 شکفته یزد 14500
12 شکفته یزد 14500
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-07-29 11:45:32
نرخ آهن 0 14700 02188944326 1399-07-27 12:17:17
آهن آلات نوري 0 14000 09121542938 1399-07-14 11:51:55
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15300 0 09201140382 1399-07-29 11:45:10
نرخ آهن 0 14700 02188944326 1399-07-27 12:17:07
آهن آلات نوري 0 14000 09121542938 1399-07-15 12:11:58
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-07-29 11:44:51
نرخ آهن 0 14700 02188944326 1399-07-27 12:17:26
آهن آلات نوري 5100 0 09121542938 1398-09-05 19:05:46
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-07-29 11:43:48
اهن الات حاج محمدی 5400 0 02166292950 1398-11-01 15:52:00
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی