دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و لوله ایران


لوله اهواز       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

1

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی رضائی 950000 02166670518 1398-08-04 13:49:36
آهن پی سازه 16000 0 02155445317 1398-06-28 16:24:13
آهن آلات هادی رضایی 1650000 0 02166673050 1398-06-27 15:31:24
آهن آلات نوري 160000 0 09121542938 1398-06-23 14:37:50
آهن آلات صفایی 250000 0 02166675111 1398-03-12 15:40:16
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات هادی رضایی 1950000 0 02166673050 1398-05-21 11:58:57
آهن البرز 6500 0 02166315701 1398-05-17 16:52:48
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 6500 0 02166315701 1398-05-17 16:52:43
آهن آلات صفایی 315000 0 02166675111 1398-03-12 15:39:10
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

½

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
کالای آهن صادقی 0 1450000 02166319595 1398-05-15 20:39:20
آهن البرز 0 7500 02166315701 1398-05-15 17:40:20
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 6500 0 02166315701 1398-05-15 08:46:03
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پایپ متال 4850000 0 02166316254 1398-04-23 14:37:14
فروشگاه معرفت اله صادقی 114000 0 02166674100 1398-04-23 12:54:22
نوید فلز امین 160000 0 02166673892 1398-04-23 12:47:14
رادین پولاد شهر 4600000 0 02166672302 1398-04-23 12:29:52
آهن الات صادقی 114000 0 02166671851 1398-04-23 11:23:32
پترو گستر پارس 110000 0 02166670810 1398-04-23 10:57:56
پایپ متال 4800000 0 02166316254 1398-04-22 18:28:28
فروشگاه ۱۱۰ 6150 0 02166673605 1398-04-22 15:52:46
آهن آلات صفایی 480000 0 02166675111 1398-03-12 15:40:54
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن حسنلو 1130000 0 02166314601 1398-04-18 16:10:08
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله