دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و لوله ایران


لوله سپنتا       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تناژ آسیا 6350 0 02166317612 1398-07-12 12:54:25
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پی سازه 6150 0 02155445317 1398-07-09 13:36:01
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

1

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تناژ آسیا 88500 0 02166317612 1398-07-09 01:30:24
اهن حسنلو 0 104000 02166314601 1398-04-25 15:11:06
کالای آهن صادقی 95000 94000 02166319595 1398-04-18 17:21:50
آهن‌سرا 136000 0 02166399437 1398-02-16 12:21:44
آهن‌سرا 120000 0 02166399437 1398-02-16 12:21:38
آهن‌سرا 103000 0 02166399437 1398-02-16 12:21:31
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تناژ آسیا 0 145000 02166317612 1398-05-01 09:23:54
آهن آلات علی صادقی 0 1885000 02166670039 1398-04-25 16:45:03
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

¾

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌سرا 95500 0 02166399437 1398-02-16 12:19:39
آهن‌سرا 81500 0 02166399437 1398-02-16 12:19:32
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

½

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌سرا 74000 0 02166399437 1398-02-16 12:18:07
آهن‌سرا 63000 0 02166399437 1398-02-16 11:46:19
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله