دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و لوله ایران


لوله چین       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

½

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات ايفل 29000 0 02166675073 1399-07-01 16:32:24
آرتا 7200 7150 02166313418 1398-04-18 16:23:18
کهن پارس صفا 165000 0 02166318543 1398-04-15 16:54:30
اسکندری 160 150 02166319913 1398-04-15 15:44:42
گسترش صنعت 170 0 02166313807 1398-04-15 13:36:33
آهن متین 190000 0 02166674005 1398-04-01 11:18:47
آهن آلات صفایی 190000 0 02166675111 1398-03-12 15:37:54
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات سهند صنعت 30000 02166673599 1399-06-31 15:38:58
اهن الات جواهری 5100000 0 02166318029 1398-04-22 12:19:21
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد استیل اسماعیلی 350000 0 02166673737 1398-04-24 11:22:07
فولاد استیل اسماعیلی 345000 0 02166673737 1398-04-24 11:20:52
فروشگاه میثم صادقی 296000 0 02166673036 1398-04-23 13:46:20
رادین پولاد شهر 340000 0 02166672302 1398-04-23 12:24:48
آهن آلات علی صادقی 215000 0 02166670039 1398-04-23 12:11:21
نوید فلز امین 325000 0 02166673892 1398-04-22 17:37:28
آذر متال 93000 0 02166675537 1398-04-22 17:09:36
فروشگاه ساره 165000 0 02166670959 1398-04-22 14:38:38
آهن آلات هادی رضایی 165000 0 02166673050 1398-04-22 13:55:24
اهن الات جواهری 315000 0 02166318029 1398-04-22 12:14:01
فروشگاه ۵۹۵ 7500 0 02166670143 1398-04-22 12:10:31
تناژ آسیا 3250000 0 02166317612 1398-04-21 13:06:54
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

1

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه معرفت اله صادقی 11350 0 02166674100 1398-04-23 12:53:04
رادین پولاد شهر 230000 0 02166672302 1398-04-23 12:24:17
آهن آلات علی صادقی 200000 0 02166670039 1398-04-23 12:10:34
پترو گستر پارس 112000 0 02166670810 1398-04-23 10:57:42
آهن الات دمیر چی 155000 0 02166670911 1398-04-22 15:11:08
آهن آلات هادی رضایی 165000 163000 02166673050 1398-04-22 13:54:01
اهن الات جواهری 215000 0 02166318029 1398-04-22 12:12:00
فروشگاه ۵۹۵ 13000 0 02166670143 1398-04-22 12:09:49
ضایعات عینی 7250 7150 02166132982 1398-04-18 17:35:07
پایپ متال 7230 7130 02166316254 1398-04-18 17:06:44
لوله اتصالات نیک پنجه 7250 7200 02166316253 1398-04-18 17:00:29
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه فجر 23000 0 02166672732 1398-04-22 13:34:46
اهن الات جواهری 470000 0 02166318029 1398-04-22 12:14:33
حسنلو 6150 0 02166316132 1398-04-18 14:36:56
آریا صنعت خاتم 500 0 02166318779 1398-04-18 13:36:01
تناژ آسیا 160000 0 02166317612 1398-04-16 14:29:00
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات جواهری 14500 0 02166318029 1398-04-22 12:20:48
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات جواهری 3600000 0 02166318029 1398-04-22 12:17:41
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات جواهری 2150000 0 02166318029 1398-04-22 12:17:06
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات جواهری 1920000 0 02166318029 1398-04-22 12:16:22
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات جواهری 1150000 0 02166318029 1398-04-22 12:15:49
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات جواهری 850000 0 02166318029 1398-04-22 12:15:06
لوله امین گستر 7200 7100 02166313357 1398-04-18 15:41:55
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات جواهری 275000 0 02166318029 1398-04-22 12:12:48
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله

¾

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات جواهری 200000 0 02166318029 1398-04-22 12:11:23
آهن آلات صفایی 215000 0 02166675111 1398-03-12 15:38:26
لوله، قیمت لوله، قیمت روز لوله